Gangsti stengt i anleggsperioden

Gangsti mellom Dunkarsundet og Røsslyngveien stengt for all ferdsel frem til ny skole på Goma åpner om 2 år.

Bakgrunn for stenging av gangveien

På oppdrag fra Kristiansund kommune er Betonmast Røsand i gang med å rive tidligere Røsslyngveien barnehage, Gomalandet barneskole og SFO bygget på Røsslyngveien. På nyåret starter de arbeidet med grunnarbeid og fundamenteringsarbeid før bygget reiser seg utover våren.  
I hele bygge- og anleggsperioden på ca. to år vil gangstien mellom Dunkarsundet og Røsslyngveien være stengt. Området er gjerdet inn og skilt er satt opp for å vise alternativ gangvei.

Vi beklager de ulempene dette medfører for deg som har brukt denne veien til nå.