Går for nullalternativet i Fosnagata

Torsdag 21. september behandlet hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester reguleringsplanen for ny veiløsning i Fosnagata.

Oversiktsbilde av Fosnagata fra kaikanten - Klikk for stort bildeFosnagata Aleksander Heggdal

Hovedutvalget vedtok med tem av ni stemmer å gå for et modifisert nullalternativ som betyr at det ikke gjøres noe med vei-, parkering-, fortau- og sykkelforholdene på strekket mellom rådhuset og ut til krysset ved Håndverkeren. Selve Håndverkerkrysset vil bli strammet opp og Hollendergata blir som foreslått i kommunedirektørens innstilling.

Utbedring og utvikling av den resterende delen av arealet blir utsatt frem i tid, med ønske om å se hvordan behovene til området utvikler seg først, og med ønske om å ikke bygge ned 20 parkeringsplasser før byen har bedre parkeringsalternativer i sentrum. Utvalget åpner for å se på hele området som helhet når de i fremtiden vet mer om hvordan behovet og tilbudet blir da.