Gratis kunnskap: Prioriter bærekraft i din bedrift!

Kompetansetrappa er et program som gir deg verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift.

Samlingene er gratis, men du må melde deg på! 

Kompetansetrappa i Møre og Romsdal

I Kompetansetrappa får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Dette danner grunnlaget for å gi din bedrift mer konkurransekraft og ruste den for fremtiden. 

Kompetansetrappa består av fem fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess. Workshopene vil bli arrangert i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda.

Du melder deg på via disse lenkene: 

Kristiansund Molde Volda Ålesund

Innhold i samlingene

Vesentlighetsanalyse del 1 (uke 17)

Her vil du gjennomføre en vesentlighetsanalyse der du bruker din bedrift som eksempel. En vesentlighetsanalyse er et verktøy for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere og iverksette tiltak for å håndtere. Vi kommer til å benytte et digitalt vesentlighetsverktøy for små og mellomstore bedrifter. Vesentlig.no er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge.

Eirik Kanck og Grace Anne Stensrud vil være foredragsholdere.

Vesentlighetsanalyse del 2 (uke 20)

Vi fortsetter å jobbe med vesentlighetsanalysen for å ferdigstille den, og deler erfaringer med de andre deltakerne på kurset. 

Eirik Kanck og Grace Anne Stensrud vil være foredragsholdere.

Forretningsmodeller (uke 24)

Her tar du utgangspunkt i den doble vesentlighetsanalysen og ser på hvordan dette har betydning for din forretningsutvikling og strategi. Du får lære hvordan sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

Eirik Kanck og Jon-Kristian Rydningen vil være foredragsholdere.

Kommunikasjon (uke 36)

Du får lære grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak, og vi vil fokusere på intern kommunikasjon for å få med ansatte, samt hvordan kommunisere på best mulig måte utad til dine ulike interessenter.

Eirik Kanck og Kristin Steenfeldt-Foss vil være foredragsholdere.

Rapportering (uke 42)

På workshopen vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt vil du være bedre rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraftsrapportering, og få oversikt over hva din bedrift trenger for å komme i gang med rapporteringen.

Eirik Kanck og Leonie Goodwin vil være foredragsholdere.

Du melder deg på via disse lenkene: 

Kristiansund Molde Volda Ålesund

Bidragsytere

Kompetansetrappa tilbys deg som et samarbeid mellom UN Global Compact og Sparebanken Møre. Øvrige støttespillere er NEAS, Sparebank1 Nordmøre og Kristiansund kommune.