Gravearbeid i Hollendergata fra 24. mai

I forbindelse med ledningsfornyelse vil det bli gjennomført gravearbeider i Hollendergata og Fosnagata, som starter 24. mai. Anleggsavdelingen skal stå for arbeidet med nye ledninger for vann, spillvann og overvann. Gaten vil etter endt graving få nytt asfaltdekke på både veien og fortau på hele strekket. Strøm legges av Mellom AS.

Kart viser anleggsområdet for ledningsfornyelse i Hollendergata - Fosnagata, delt opp i 9 etapper - Klikk for stort bilde

Etappevis arbeid

Det tas sikte på å dele opp prosjektet i etappene vist på kartet. Arbeidet med etappene medfører at trafikksituasjonen for bil- og busstrafikken blir påvirket. Det vil bli satt opp skilt som viser omkjøringene som gjelder i de forskjellige etappene i prosjektet.

Gaten blir stengt

Selv om gaten er stengt for gjennomkjøring tilstrebes det at gående/syklende skal ha mulighet for å passere på utsiden av anleggsområdet så fremt at det er forsvarlig. Følg reglene som gjelder for Kristiansund kommunes anleggsområde. Det er ikke alltid mulig å sette fysiske hindringer som stanser publikum, og vi ber om at en heller går en omvei enn å risikere å trå inn på anleggsområdet.

Vær obs når du beveger deg rundt anleggsområdet

Vi ønsker å unngå at publikum beveger seg nært pågående anleggsarbeid. Det er blindsoner på anleggsmaskinene som gjør at sjåførene ikke alltid ser de myke trafikantene. Ta kontakt med de på anleggsplassen om du er usikker. Vi ber om forståelse og ønsker et godt samarbeid med publikum.

Dersom det blir sprengningsarbeid vil dette varsles særskilt med skilt, vaktposter og sirene. 
Det vil også bli lagt ut informasjon på nettsidene til Kristiansund kommune.

Veiledende framdrift

Veiledende fremdrift: Etappe 1 (Hollendergata) sommer 2023 - siste Etappe 8 (Fosnagata) vinter 2025.

Spørsmål?

Ta kontakt med mailto:servicetorg@kristiansund.kommune.no eller telefon: 71 57 40 00.