Helseinnovasjonssenteret er en del av et større internasjonalt miljø som søker om midler

For et par uker siden var det samlet internasjonale forskere hos Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, for å jobbe med en søknad om midler til forskning på hjerte-karsykdommer.Bjarte Bye Løfaldli åpnet workshoppen fra lokalene i Kristiansund - Klikk for stort bildeBjarte Bye Løfaldli åpnet workshoppen fra lokalene i Kristiansund Ingunn Strand  

Workshop Helseinnovasjonssenteret 10. aug – 11. aug 2022

Spisskompetanse fra mange ulike land var samlet til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking).

Dette er EU midler med mål om å omsette helseforskning og innovasjon til reelle fordeler for pasienter og samfunn. Overordnet ønskes en mer integrert tilnærming som dekker forebygging, diagnostisering og sykdomshåndtering.

Under denne rammen tar Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund med samarbeidspartnere initiativ til å etablere et internasjonalt arbeidssamarbeid, et konsortium av forskere, for å skape en prosjektsøknad rundt en global helseutfordring, nemlig hjerte- og karsykdom. Hjerte- og karsykdommer er dødsårsak nummer 1 i verden for både menn og kvinner. Det er derfor verdifullt for individ og samfunn å bedre kunne forutsi, forebygge og behandle slik sykdom.

Deltakere fysisk i Kristiansund:

 • Ulrik Wisløff, Cardiac Exercise Research Group, NTNU Ulrik Wisløff - NTNU
 • Michael Liebman, IPQ Analytics, USA (1) Michael N. Liebman | LinkedIn
 • Charlotte Ingul, NTNU Charlotte Björk Ingul - NTNU
 • Michele Visciola, Experientia, Sveits Michele Visciòla - Experientia
 • Severin Sadjina, SINTEF Severin Sadjina - SINTEF Ålesund - SINTEF Ålesund AS - SINTEF
 • Helena Slama, Institute for Human Centered Health Innovation, Sveits Helena Slama | LinkedIn
 • Synnøve Betten, Diabetesforbundet Kristiansund

Deltakere som deltok digitalt:

 • Christa Noehammer, Austrian Institute of Technology, Austria
 • Assoc. Prof. Dr. Marjetka Podobnik, National Institute of Chemistry, Slovenia
 • Ana Crnkovic, National Institute of Chemistry, Slovenia
 • Davide Agnoletti, Univiersity of Bologna, Italy
 • Sabato Melone, University of Bologna, Italy
 • Francis Odeh, Chief medical officer,  Bodø Municipality, Norway
 • Fotis Aisopos, NCSR "Demokritos", Greece
 • Anastasia Krithara, NCSR "Demokritos", Greece
 • Pilar Gangas Peiró, Integrated Care Foundation, Netherlands, UK, Spain, Ireland
 • Karl Quinn, Metabolon, Ireland
 •  Oliver Groene, Optimedis, Germany
 • Janika Blomeke, Optimedis Germany
 • Georgios Paliouras, NCSR "Demokritos", Greece
 •  Łukasz Szczerbiński, Medical University of Bialystok, Poland
 • Siri Marte Hollekim Strand, Norwegian University of Science and Technology
 • Kjetil Retterstøl, University of Oslo, Norway
 • Hadas Lewy, Holon Institute of Technology, Israel
 • Michael Rebhan, Institute for Human Centered Health Innovation, Switzerland

For mer detaljer kan du lese på hjemmesidene til Helseinnovasjonssenteret via linken under.

Internasjonale forskere i Kristiansund i forbindelse med søknad om forskningsmidler

•	Spisskompetanse fra mange ulike land samles til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking). - Klikk for stort bilde
•	Spisskompetanse fra mange ulike land samles til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking). - Klikk for stort bilde
•	Spisskompetanse fra mange ulike land samles til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking). - Klikk for stort bilde
•	Spisskompetanse fra mange ulike land samles til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking). - Klikk for stort bilde
Spisskompetanse fra mange ulike land samles til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking). - Klikk for stort bilde
Spisskompetanse fra mange ulike land samles til denne workshopen for å jobbe frem en omfattende søknad til EU under fanen Innovative Health Initiative - Cardiovascular diseases-improved prediction, prevention, diagnosis and monitoring (Hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking). - Klikk for stort bilde