Helseplattformen sett fra Sigvor instruktørs perspektiv

Snart har Kristiansund kommune benytten Helseplattformen i 2 uker. Sigvor Vinsrygg Skarpengland, som til daglig jobber som sykepleier, har denne høsten vært instruktør for Helseplattformen i Kristiansund kommune.

Hvordan gikk opplæringen i Helseplattformen? 

-Jeg synes det har vært utfordrende og samtidig spennende å være instruktør i Helseplattformen. Det har vært en høst som har vært hektisk, lærerik, og til tider noe frustrerende. Nå når jeg er ferdig med å gi undervisning, sitter jeg igjen at det er utrolig mange flinke ansatte i Kristiansund kommune. 

-De ansatte som kom på kurs, hadde ulike erfaringer og forventninger, de aller fleste har vært positive og lærevillige. Selv om noen selvfølgelig er skeptisk i forhold til å lære seg et helt nytt dokumentasjonsverktøy. Det er også forståelig at en blir påvirket av negativ omtale. Men jeg føler absolutt at under kursene og etter kursene var de aller fleste positive til å lære seg å bruke Helseplattformen. Har fått mange tilbakemeldinger på at Helseplattformen har mange gode løsninger. 

Hva var du mest spent på da vi startet opp forrige fredag? 

-Jeg var spent på om alt kom til å gå som planlagt med oppstarten. Det var 9 kommuner som skulle ha oppstart samtidig, og det er en kjempestor jobb som skal utføres ved oppstart av et helt nytt system. 

Hvordan har det gått så langt? 

-Jeg synes det har gått bra etter oppstarten, vi må huske at dette er en ny måte å dokumentere på. Vi må derfor være tålmodige, ta en ting om gangen. Er morsomt å lære å bruke helseplattformen på best mulig måte. Jo, mer vi bruker Helseplattformen jo mer trygg blir vi. 

Hva er det beste med Helseplattformen? 

-Først har jeg lyst å trekke frem den massive jobben som er gjort i forkant av oppstart. I tillegg til opplæring av alle ansatte. På alle avdelinger har vi vært med på migrering, der vi har overført data fra det gamle journalsystemet og over til Helseplattformen. Det har vært en kjempestor jobb. Der har vi samarbeidet på tvers av enheter og ikke minst masse samarbeid internt i enheten, som i Bo og habilitering, der jeg jobber. Dette gir oss en stor mulighet til få til best mulig resultat. 
Dette samarbeidet har vi fortsatt med etter oppstart også. Her utveksler vi erfaringer og hjelper hverandre.  

-Det beste med Helseplattformen er at vi har muligheten til å samle all dokumentasjon på ett sted. I tillegg til det er en metode for å kvalitetsikre dokumentasjon som er utført.  
-Det viktigste i mitt yrke er uansett å gi best mulig pleie, omsorg og skape meningsfulle hverdager. På sikt er jeg sikker på at helseplattformen blir med å bidra til dette.