Kristiansund kommune inn på Campus Kristiansund med Newtonrom

Newton Møre Kristiansund heter rommet som Kristiansund kommune nå tar inn på Campus Kristiansund. 

Dette er en av flere artikler fra Kristiansund kommune der vi forteller om noe av det arbeidet som gjøres, skal gjøres og har blitt gjort i forbindelse med at Campus Kristiansund starter opp høsten 2024.

Etableringen av Campus Kristiansund er viktig for hele nordmørsregionen i tillegg til at det er av stor betydning for utviklingen av Kristiansund sentrum.

Kristiansund kommune bidrar med drift av rommet, med blant annet av fast tilsatt personalressurs, FIRST Scandinavia har patent på konseptet Newton-rom, i tillegg stiller Sparebanken Møre og Møre og Romsdal Fylkeskommune med finansiering.

Newtonrom på Campus Kristiansund

Newtonrommene er et internasjonalt konsept designet for å inspirere unge til å utforske realfag gjennom praktisk læring og eksperimentering. Konseptet er utviklet av FIRST Scandinavia. Satsingen i Kristiansund er muliggjort finansielt ved at Sparebanken Møre sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune har bidratt med midler samt at Kristiansund kommune bidrar med drift ved blant annet å ansette en Newton-lærer. 

-Vi ønsker å åpne dørene til en alternativ og variert læringsarena hvor elevene kan oppleve mestring og økt motivasjon gjennom praktisk utforskning av realfag, smiler Olaug Haugen som er kommunalsjef for oppvekst i Kristiansund kommune. 

Vi har en stor satsing på realfag og etableringen av Newton-rom på Campus er en del av denne store satsingen.

-Ved å bringe barn og unge inn på Campus Kristiansund og gi dem muligheten til å møte næringslivet og akademiske miljøer, håper vi å skape en inspirerende opplevelse som vil følge dem gjennom hele deres utdanningsløp, fortsetter hun.

innendørs vinduer rom - Klikk for stort bildeSlik ser Newtonrommet ut en dag i mai 2024. Rommet skal fylles med godt innhold som skal bidra til opplevelse av mer mestring og glede ved kunnskap innenfor realfagsområdet. Ingunn Strand

Newton-lærer ansatt

Eirunn Eri Monge ble denne våren ansatt som Newton-lærer i Kristiansund kommune. Hun skal ha sitt hovedkollegium ved Nordlandet ungdomsskole og hennes nærmeste leder vil da bli rektor Lene Hoel.

-Jeg er realfagslærer av utdannelse og brenner for realfag forteller en engasjert Eirunn Eri Monge.

Bruk av Newton-rommet

-Newtonrommet vil ikke bare være et sted for undervisning, men også for faglig utvikling og innovasjon. Gjennom ulike moduler tilpasset ulike alderstrinn og kompetansemål, vil elevene få muligheten til å utforske realfag på en engasjerende og tilpasset måte. Vi er overbevist om at dette vil gi lærelyst for alle elever og mulighet for å oppleve mestring i teoretiske fag som i Newton-rommet legges frem på en praktisk og eksperimenterende måte, sier Monge.

-Det å oppleve mestring på ett område smitter over på andre områder, er vår erfaring forteller Monge. Det å ha en praktisk tilnærming til realfagene vil medføre at flere lykkes med å tilegne seg realfaglig kunnskap.

Ved oppstart planlegges det å starte opp tre moduler, en av disse er bestemt og sikter seg mot 6. trinn. Noen modulene kan brukes i ulike trinn og det finnes spesifikke moduler for alle trinn. Modulene forankres i kompetansemål fra læreplan. 

-Vi ser for oss en fremtid hvor Newtonrommet blir et samlingspunkt for både elever og lærere på tvers av skoler og trinn, sier rektor Lene Hoel. Dette vil ikke bare bidra til en økt interesse for realfag, men også til et sterkere fagmiljø blant alle lærerne i hele kommunen, avslutter hun.

Newton-rommet er til for hele regionen og har utrolig mange bruksområder. I første omgang er det elever i skolene i Kristiansund som får muligheten til å få denne praktiske undervisningen inn i sin hverdag, men planen er at rommet skal kunne benyttes av hele regionen.

Utvikling i bruken og innholdet

-Det er også planlagt å utvikle nye moduler med lokalt tilsnitt. Lokalt næringsliv har allerede meldt sin interesse for samarbeid. Utviklingen vil gjøres i tett samarbeid med FIRST Scandinavia, som sitter med gode erfaringer og gode modeller for oppbygging av nye moduler. Vi ser også på muligheten for tverrfaglige samarbeid med andre fagretninger. Mulighetene er mange, forteller Eirunn Eri Monge.

ADA - hva er det?

-Innovasjonsprosjektet ADA er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, FIRST Scandinavia, Kulturtanken og Sparebanken Møre. I prosjektet jobbes det med å gi profesjonelle kunstnere bedre forutsetninger for å utvikle kunst og kultur der barn og unge er publikum, i tillegg utvikles arena for praktisk og utforskende læring innen realfag og kunstfag. Newtonrommet er en slik arena, forklarer Monge.

Kristiansund bystyre vedtok å bevilge midler til ADA-prosjektet for 2 år siden og skal i henhold til det vare ut 2024. Det jobbes nå med videreutvikling av prosjektet.