Læring, deltakelse på konferanser og utvikling av våre felles tjenester

Vi som jobber i kommunen deltar ved ulike konferanser, seminarer, utstillinger gjennom året, både for å hente kunnskap og læring samt å bidra til at andre kan lære fra oss. 
Forrige uke var en liten delegasjon fra Møre og Romsdal og deltok på Smart City Expo World Congress. Vi som deltok er fra Kristiansund, Molde og Ålesund kommuner, Molde Bærekraftshub og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Benjamin Buttner står på en scene og snakker om 15-minuttersbyen. Deltakelse på Smart City Expo World Congress for læring, utvikling og nettverking. - Klikk for stort bildeDeltakelse på Smart City Expo World Congress for læring, utvikling og nettverking. Benjamin Buttner snakker om 15-minuttersbyen og hva du som innbygger bør ha i din nærhet. Det han da trekker frem er: bolig, arbeidsplass, muligheter for å handle, helsetilbud, utdanning og underholdning. Ingunn Strand

Hva har vi deltatt på denne uken?

Smart City Expo World Congress er en messe med både foredrag og utstillinger der temaet er hvordan kan vi sammen bidra til bedre byer for oss alle.

Hvorfor har vi deltatt?

Vi har deltatt for å se hva som finnes av produkter for å løse våre utfordringer for å kunne bidra til at våre innbyggere kan leve gode liv.
Vi har diskutert, lyttet til ulike faglige perspektiver og sett ulike produkter demonstrert. Vi har snakket med noen leverandører av våre digitale produkter, vi har snakket med mulige andre leverandører for produkter som i fremtiden kan bidra til en bedre by for oss her på Nordvestlandet.

Hva har vi fått ut av dette oppholdet?

Det å møtes for å diskutere felles utfordringer som skal løses på best mulig måte for våre innbyggere, er viktig. Vi ser ulike perspektiver og kanskje en av de andre kommunen faktisk allerede har løst utfordringen på en utmerket måte. Vi kan også komme frem til måter å løse oppgaver i fellesskap ut over egen kommune eller by.

Hvilke møter har vi hatt?

Vi har snakket med de som utvikler apper for å dele informasjon med deg som innbygger, de som lager sensorer, de som bidrar til at du som innbygger får lettere tilgang til informasjon som du trenger for lettere å kunne løse dine utfordringer, vi har lyttet til arkitekter som har snakket om gode byer og godt planlagte byer, om parkeringshus som kan bygges om til boliger dersom behovet for parkeringshus forsvinner i fremtiden. Vi har sett på skilt som kan varsle bilister om at det nå er mennesker på vei ut i veibanen. Mange spennende møter har vi hatt disse dagene.

Digitalt eller fysisk eller begge deler?

Dette har vært en digital messe med fokus på at vi skal løse så mange oppgaver som mulig selv, altså du som innbygger, men overraskende mange har understreket viktigheten av fysiske møter, altså at det skal være mulighet for å snakke med en faktisk person. En begrunnelse for det er at vi mennesker er sosiale vesener som trenger og ønsker å være sammen med andre mennesker.

Kristiansund kommune ønsker å bli bedre på innbyggermedvirkning

Hva betyr det? Jo at kommunen ønsker at du som innbygger skal kunne kommunisere det du mener er viktig til oss i kommunen, at du som innbygger skal kunne påvirke hva som vedtas og hva som blir et tema som vi skal ta stilling til. På bakgrunn av dette har vi startet å jobbe med en plattform som skal muliggjøre at du som innbygger lettere kan få din stemme hørt. Denne plattformen har blitt utviklet i Barcelona kommune.

Besøk hos Barcelona kommune

Barcelona kommune startet å utvikle en plattform og metode i 2015, nettopp for å la stemmene til innbyggerne bli hørt. Denne plattformen heter Decidim. Den har åpen kildekode som medfører at alle kan bruke denne plattformen uten at det koster noe. Vi besøkte avdelingen/enheten i Barcelona kommune og fikk høre hva de har gjort, hvor mange som jobber der, hva de har lykkes med og hva de jobber med nå for å få ennå flere til å være med å påvirke egen hverdag i lokalsamfunnet.

Utvikling av samarbeid på tvers av kommuner.

Ved å møte andre mennesker fra andre kommuner ser vi hvor like problemstillinger vi har, hvor like oppgavene som skal løses er. Vi blir mer bevisst på viktigheten av interkommunale samarbeid. Vi kan løse mye sammen, vi kan også bruke løsninger som andre kommuner allerede har tatt i bruk. Slike interkommunale samarbeid tror vi at kommer til å bli mer utbredt og mer viktig fremover, både med tanke på kvalitet men også med tanke på god bruk av våre knappe offentlige ressurser.

Fakta om arrangementet

Det deltok over 20 000 personer fysisk og 21 000 personer digitalt fra 134 ulike land disse dagene. Det var 853 utstillere, 400 foredragsholdere og 149 ulike sidearrangementer.

Ønsker du å vite mer om årets arrangement og det som planlegges neste år sjekker du denne linken.