Mange ønsker å medvirke, men få vet hvordan

Kristiansund kommune gjennomførte i april en undersøkelse for å finne ut hva byens innbyggere vet om hvordan de kan påvirke de politiske prosessene som styrer byen. Undersøkelsen mottok 3210 svar. Den viser at mange vet at de kan påvirke men få vet hvordan.

Veiskiltene på rådhusplassen i Kristiansund. Viser at det er mange veier man kan ta for å nå mange mål - Klikk for stort bilde Kristiansund_byliv_kaia_Eline Karlsdatter Fladseth/visitnorthwest.no

Innbyggermedvirkning er viktig for en sosialt bærekraftig byutvikling, og derfor er det viktig å se på hvordan vi kan legge til rette for dette. 

Behov for gode påvirkningsmuligheter

61% av respondentene ønsker å påvirke politiske saker, mens 62% ikke vet hvordan de kan påvirke politiske saker. Videre ønsker flertallet å medvirke i de pågående politiske sakene, men mindretallet er villig til å være initiativtaker for å komme med forslag til endringer i lokalsamfunnet. 

Ønske om en digital medvirkningsmulighet

90% av respondentene svarte at de vil medvirke via en digital tjeneste. Dette ønsket er ganske likt fordelt på alle aldersgruppene. De over 60 år har en litt lavere andel, da 17% svarer at de foretrekker flere folkemøter i stedet. Dataene fra undersøkelsen blir et viktig bidrag i utviklingsarbeidet for fremtidens medvirkningsmuligheter. 

Kort om undersøkelsen

Ulike virkemidler ble brukt for å samle inn informasjon, blant annet SMS til alle over 18 år som ikke har reservert seg mot å motta sms. 

Undersøkelsen inneholdt fem spørsmål:

  • Vet du at du kan påvirke politiske saker?
  • Vet du hvordan du kan påvirke politiske saker?
  • Ønsker du å påvirke politiske saker?
  • Ønsker du å komme med forslag til små eller store endringer I ditt lokalsamfunn?
  • Hvordan kunne du tenkt deg å komme med forslag til endringer i ditt lokalsamfunn?

Last ned rapporten fra innbyggerundersøkelsen. (PDF, 940 kB)