Markering av verdens overdosedag

31.august er det verdens overdosedag. Dagen markeres ved Kirkelandet kirke fra kl 1200 - 1400

Tre damer fotografert inne i Kirkelandet kirke - Klikk for stort bildeDu inviteres til markering av Overdosedagen 31.august i og ved Kirkelandet kirke. De som står for organiseringen og inviterer til treff er Berit Elshaug Johansen Avdelingsleder Forebyggende Team Psykisk Helse og Rus, Åse Kvalvik fra Kirken og leder for Frivilligsentralen Lille Andersen. Ingunn Strand   

Verdens overdosedag

Markering av Verdens overdosedag den 31. august er for å sette fokus på overdoseutfordringe, vise respekt overfor dem som har dødd av overdose, samt deres pårørende. Markeringen er også for å formidle kunnskap knyttet til overdoseforebygging og bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge og Kristiansund.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/

Markeringen i Kristiansund

Planlegging og gjennomføring av denne markeringen er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for psykisk helse og rus, Kristiansund Frivilligsentral og Kirken.

Alle inviteres til denne markeringen enten du er innbygger, pårørende, rusavhengig eller en som jobber med ulike problemstillinger knyttet til rus og overdoser.

Ved Kirkelandet kirke vil du møte Røde Kors, flere fra Frivilligsentralen, Enhet for psykisk helse og rus i kommunen vil være tilstede og de stiller mange fra Tempokjelleren. Du vil kunne lære bruk av "motgift" ved en eventuell overdose hos noen du er i nærheten av og møte andre og lære mer om temaet overdose og tilknyttede utfordringer.

Dagtid - Kirkelandet kirke, både inne og ute

 • Åpen kirke, Kirkelandet kirke, kl 12-14
 • Musikkinnslag kl 1300 - 1330
 • Matservering ved Gaupset. Bjørge kommer og griller burgere og pølser
 • Presentasjon av tilbudene i enhet psykisk helse og rus
 • Informasjon om rent brukerutstyr, utdeling av nalokson og overdosekort
 • Røde kors vil gi en kort opplæring i førstehjelp/ kameratredning ved overdoser
 • Informasjon fra
  • Kbk gatelag
  • Fellowman kristiansund
  • Kristiansund frivilligsentral
  • Rop teamet ved psykiatrisk poliklinikk
  • Molde behandlingssenter ved lar kristiansund

Kveldstid Frivilligsentralen - kl 1800-2000

 • Pårørende forteller om hvordan det oppleves å være pårørende
 • En som tidligere har hatt rusutfordringer forteller om hvordan livet var og er

Det er viktig med en slik dag 

Eva Lervåg, som var med og startet Tempokjelleren for over 12 år siden, sier at markeringen av denne dagen er enormt viktig, både i forhold til kunnskapsdeling og det å møtes og snakke sammen om dettet temaet.

Overdoser kan forebygges, og det er viktig med lavterskeltilbud, tilbud hvor en får rent utstyr, motgift som nalokson og mat, som vi har i Tempokjelleren. Og den sosiale biten er viktig for å motvirke ensomheten mange kan kjenne på.