Modulbygget på Dalabrekka skole er ferdig

Fredag 14. juli var det ferdigbehandling og kranselag for modulbygget på Dalabrekka skol. Overtakelse skjer uken etter (uke 29).

Med modulbygget og tilpassninger av eksisterende bygninger blir skolen klar til å huse totalt 350 elever ved skolestart i høst. 140 elever og 30 personell kommer fra Gomalandet skole.

Gruppebilde av alle som har jobbet for å få til det nye modulbygget - Klikk for stort bildeGruppebilde av arbeiderne på modulbygget sammen med prosjektledelsen og kommuneledelse i forkant av kranselahet. Aleksander Heggdal

Tilrettelagt for god drift frem til ny skole på Goma står klar

Modulbygget inneholder 2 klasserom, grupperom, garderobe og toalettfasiliteter. Neste trinn nå er møblering av bygget.

Det er også gjort en rekke tiltak på de eksisterende bygningene for å bedre tilgjengelighet, trivsel, klasserom, arbeidsrom, personalrom og grupperom. I tillegg er det ordnet gjerder, flyttet lekeapparat og satt opp masse sykkelparkering.

Nå gjenstår det et par smådetaljer, en skikkelig nedvask og så blir de nye rommene fylt med en god blanding av eksisterende og nytt utstyr fra Gomaskolen.

Rektor Kjell Arne Haugan forteller at: Tiltakene vi gjør på Dalabrekka skole gjør vi for at elevene skal ha en fullverdig skolehverdag i de neste to årene frem til den nye skolen står ferdig. Dette er første året der Dalabrekka og Goma skole ikke bare er en organisasjon, men også er samlet på en lokasjon. Det er veldig viktig at ingen skal føle seg som gjester på Dalabrekka, men som tilhørende elever og ansatte. 
 

Modulbygget står ferdig omgitt av litt byggeutstyr - Klikk for stort bilde
mann ikledd tskjorte gir blomster til en annen mann ikledd tskjorte - Klikk for stort bilde
Det ene klasserommet i modulbygget har vask og whitebord bak i rommet - Klikk for stort bilde
Tormod Skundberg stod for utdelingen av blomster under kranselaget - Klikk for stort bilde
Under kranselaget ble det delt ut blomster til samarbeidspartnerne i prosjektet.jpeg - Klikk for stort bilde
Kommunalsjef for oppvekst Olaug Haugen taler under kranselaget - Klikk for stort bilde
prosjektet ble feiret med kake og blomster - Klikk for stort bilde
14 personer sitter samlet rundt et bord og spiser kake og snakker sammen - Klikk for stort bilde
Under kranselaget ble det delt ut blomster og klippfisk til samarbeidspartnerne i prosjektet - Klikk for stort bilde
Klasserommene i modulbygget er utstyrt med smart tavle - Klikk for stort bilde

Om arbeidet

Arbeidet med den nye modulen er utført av Norconsult, Expedia, Inventum og Caverion, som har samarbeidet godt for å skape gode fasiliteter og forhold for elevene denne høsten.

- jobben arbeiderne, prosjektledelsen og administrasjonen har gjort er utrolig viktig for elevene og ansatte som skal ta i bruk bygget og skolen ved skolestart. Dette er en del av en stor prosess med skolestrukturering. Denne fasen vil vare i to år og jobben arbeiderne har gjort er viktig for at disse to årene blir to gode år for elevene, slik at de har en fullverdig skole til de flytter inn i den nye skolen på Goma. Tusen takk for innsatsen til alle som har jobbet med prosjektet i "felten" prosjektledelse og administrasjonen. Det sa kommunalsjef Olaug Haugen under kranselaget.

Vi vil presentere flere firma som har jobbet med tilpassing av Dalabrekka skole, før skolestart.

Allerede kommet langt i sammenslåingen.

Den nye sammenslåtte skolen er allerede en organisasjon, og vil fra høsten av være samlet på en skole. Rektor Kjell Arne Haugan forteller at de allerede har gjort mange tiltak for å samle de to skolene, både blant de ansatte og blant elevene. Det har vært besøk til begge lokasjonene, felles turer og utflukter, og mange flere tiltak. Han tror elevene gleder seg til å starte det nye skoleåret, med enda flere lekekamerater.

Prosjektet med sammenslått skole er ledet av Eiendomsdrift,  skoledriften er ledet av rektor Haugan.