Møte i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur

I dag har det vært møte i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur.Kommunalsjef Olaug Haugen og prosjektleder Trine Daae Gorseth orienterte hovedutvalget om ståa på skolebyggingsprosjektet akkurat nå. - Klikk for stort bildeKommunalsjef Olaug Haugen og prosjektleder Trine Daae Gorseth orienterte hovedutvalget om ståa på skolebyggingsprosjektet akkurat nå. Ingunn Strand  

Dagens saker

Det var 5 saker til behandling i dag. Disse 5 var:

  • Fordeling kulturmidler idrett og friluftsliv
  • Stiftelsen Norsmøre Museum
  • Fordeling av kulturmidler til kulturformål i 2022
  • Samarbeidsavtale UNG kunst og kultur 2022
  • Kvalitetsmelding 2021

Orienteringssaker

I tillegg ble det orientert i 3 ulike saker. 

  • Leder for Kristiansund bibliotek, Elisabeth Soleim, orienterte om arbeidet som har vært gjort i forbindelse med at de skal inn i Normoria, når kulturhuset står ferdig i 2024.
  • Konsulent i Kulturenheten, Per Inge Storvik, orienterte om fremdrift og arbeid som er gjort i forbindelse med byggingen av nye Atlanten stadion.
  • Kommunalsjef Olaug Haugen og prosjektleder Trine Daae Gorseth orienterte om arbeidet som akkurat nå pågår i forhold til om det skal være gjenbruk av bygningsmateriale eller om det skal rives det som er av bygninger på den eksisterende skolen på Goma.

Link til agenda og sakspapirer for dagens møte i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur