Nå skal bypakken behandles lokalpolitisk

Bypakke Kristiansund har fått ny styringsgruppe etter valget i 2023 og faglig grunnlag for bypakken er klart for lokalpolitisk behandling

Rundkjøring med biler på vei inn og igjennom, små mengder snø ligger i veikantene. Blå himmel og sol - Klikk for stort bilde

Faglig grunnlag kvalitetssikret

Det faglige grunnlaget for Bypakke Kristiansund er ferdig utarbeidet og kvalitetssikret av Statens vegvesen.  Lokalpolitisk behandling av det faglige grunnlag er nå satt på sakskartet hos bystyret i Kristiansund og hos fylkestinget til Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Faglig grunnlag Bypakke Kristiansund (PDF, 3 MB)

Hva blir maksimal månedskostnad for takstgruppe 1 (lette kjøretøy)?

Tabellen viser foreløpige takster for fossile kjøretøy med og uten AutoPASS avtale samt nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale i 2023 kr:

Takster takstgruppe 1 (lette kjøretøy) per 04.04.2024
Bomstasjon plassering Grunntakst (Full pris) Pris med avtale -fossile kjøretøy Pris med avtale- Nullutslipp/El-varebil (N1)
Nordsundet Bomstasjon 32,0 kr 25,6 kr 17,9 kr
Omsundet Bomstasjon 32,0 kr 25,6 kr 17,9 kr

Maksimal månedskostnad tilsvarer 60 betalbare passeringer i en kalendermåned og utgjør for Fossile kjøretøy 1 535 kr og Nullutslippskjøretøy/ El-varebil (N1) 1 075 kr. Med betalbare passeringer forstås at det betales kun for en passering per kjøretøy innenfor en periode på en time (timesregelordning), der tidsrommet starter ved første registrerte passering. Ordningen omfatter både Omsundet og Nordsundet bomstasjoner.

Tunell alternativet

På bakgrunn av at alternativet med tunell i stedet for skjæring gjennom Kråkhaugen har blitt tatt opp igjen av flere politiske partier har Statens Vegvesen sett på hvilke konsekvenser en slik endring eventuelt vil innebære:

 • Kostnadsoverslag utført i mars 2024 viser at tunellalternativet anslås til å bli 436 millioner kroner dyrere enn dagens veialternativ, før rentekostnader. 
 • Med 12 års innkrevingstid på bompengene vil tunellalternativet medføre et økt innkrevingsbehov på omlag 530 millioner 2023-kroner, som vil øke skilttaksten til 45 kroner. 
  • Et alternativ med å beholde skilttaksten på 32 kroner og heller utvide innkrevingstiden lar seg ikke gjennomføre ettersom man overskrider makstiden for bompengeinnkreving som er 15 år. 
  • Dersom man velger maks innkrevingstid 15 år vil skilttaksten øke til 36 kroner sammenlignet med alternativet som per i dag er planlagt (32 kroner, 12 år)
 • All kostnadsøkning på grunn av eventuelt tunellalternativ må finansieres med ompenger. I tillegg vil det kreve ny reguleringsplan og ny behandling av bompengesaken. Det vil få en anslått behandlingstid på ca 2. år, inkludert stortingsbehandling. 

Lokalpolitisk behandling

Faglig grunnlag er satt opp til behandling av det politiske aparatet i Kristiansund april 2024, og mai/juni 2024 i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kristiansund: 

 • Formannskapet 09. april 2024
 • Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 11. april 2024
 • Eldrerådet 15. april 2024
 • Samferdselsutvalget 16. april 2024
 • Ungdomsrådet 16. april 2024
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 18. april 2024
 • Bystyret 18. april 2024

Politiske møter Kristiansund kommune - Hjem (360online.com)

Bystyremøtet vil kunne sees på nett: Kristiansund KommuneTV

Møre og Romsdal fylkeskommune:

 • Samferdselsutvalget 6. mai 2024
 • Fylkesutvalget 29. mai 2024
 • Fylkestinget 15. juni 2024

Møte, saker og vedtak - Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no)

Ny styringsgruppe for Bypakke Kristiansund

18. mars 2024 ble styringsgruppa for bypakken konstituert med følgende medlemmer:

Kristiansund kommune:

 • Linda Dalseg Høvik (Leder)
 • Kjell Neergaard
 • Tore Larssen

Møre og Romsdal fylkeskommune:

 • Hans Olav Myklebust
 • Pål Farstad
 • Vara: Line Hoem, Leif Ersnes

Statens vegvesen:

 • Kjetil Strand
 • Ove Nesje

Les mer om bypakken her: Bypakke Kristiansund