Ny rektor ved Rensvik skole

Marit Risan er nå tilsatt som ny rektor ved Rensvik skole.

portrett av en dame med orange jakke - Klikk for stort bildeMarit Risan er den nye rektoren på Rensvik skole. Ingunn Strand

De korte fakta

Navn: Marit Risan

Alder: 40 år

Utdannelse: Grunnskolelærer og master i skoleledelse fra NTNU.

Nåværende jobb: Rektor ved Rensvik skole

Forrige jobb: Avdelingsleder ved Rensvik skole 
(Funfact: Har jobbet ved skolen i 10 år.  Har vært kontaktlærer og teamleder i flere år. Videre avdelingsleder og SFO-leder ved skolen. Nå som rektor, så jeg kan vel påstå at jeg kjenner skolen, ansatte, elevene og mange av de foresatte ganske godt, smiler Marit).

Hvordan er du som leder?

-Som leder er jeg opptatt av gode relasjoner og å bidra til å skape et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø både for elever og personalet. Jeg tror det er viktig med tillit til at vi alle tar avgjørelser som er til det beste for organisasjonen. Jeg har en holdning om at det meste kan løses med en god prat så lenge vi jobber på samme lag, sier Marit.
-Da jeg fylte førti fikk jeg et kort fra de ansatte. Dette er en tradisjon vi har på vår skole. Kortene inneholder ord som vi sanker fra hele personalet. Øverst på mitt kort, sto det leder. Det kan være tilfeldig, men det var mange rørende ord under. Ett av ordene jeg var ekstra glad for å se var rettferdig. Jeg har høy rettferdighetssans smiler Marit.

Hva er din ambisjon som rektor?

Mestringsgaranti er min ambisjon.

-Jeg er opptatt av at alle skal føle mestring. Alle er gode til noe, men alle kan ikke være eksperter på alt. Samfunnet trenger mangfoldet, og alle skal kunne oppleve mestring, forteller Marit bestemt.

-Å kunne organisere og utvikle skolehverdagen slik at alle elever og de ansatte opplever mestring i hverdagen er viktig. Når vi mestrer styrker vi vår mentale helse, noe som gjør mestringsgarantien til en viktig brikke for å bygge samfunnet.

-Jeg er kanskje litt bekymret for samfunnsutviklingen. Jeg tenker at det på noen måter er mer krevende å være foreldre, men også elever og lærere i 2023 enn for en del år tilbake. Det er viktigere enn noen gang at vi som skole samarbeider tett for å gi våre elever den beste starten på skolegangen de kan få, i trygge og faste rammer. Vi som skole har et ansvar for å være en bidragsyter for å inkludere alle i læring, samfunnet og for å utligne sosiale forskjeller.

Inkludering og sosial kompetanse

-De som kjenner meg, vet at jeg er ganske positiv til digitalisering og teknologi. Samtidig tenker jeg at dette også har noen ulemper som preger samfunnet og kanskje også vår psykiske helse. Mine erfaringer er at dagens barn og unge bruker svært mye tid foran en skjerm. Timer foran skjermen kan bidra til positiv læring og utvikle vennskap, men barn behøver også å være sosiale i det virkelige liv for å utvikle sin sosiale kompetanse, som blant annet konfliktløsing og å kunne være kreative og finne på aktiviteter selv.

-Det er mange sosiale ferdigheter som skal utvikles i årene på barneskolen. For eksempel det å tåle litt motgang, det å være uenig i noe, og være raus mot andre når de ikke mestrer på et område. Vi ved Rensvik skole skal arbeide målrettet videre for å bidra til å inkludere alle og utvikle mestring på den sosiale og faglige læringsarenaen.
 
-Om jeg kan komme med en oppfordring siden jeg er så engasjert? Det er et afrikansk ordtak som sier at «det behøves en landsby for å oppdra et barn». For mine elever er Rensvik landsbyen. Vi ønsker å være en åpen skole i en trygg «landsby» hvor alle er rause og inkluderende mot alle barn og mangfoldet. Ikke tenk mitt barn, tenk våre barn, sier den engasjerte rektoren.

Hva går jobben din ut på?

-Det fine med å være rektor er at jeg har en svært variert arbeidsdag. Jeg har ansvar for at skolen driftes i tråd med lovverket og styringsdokumentene. Selv om jeg bruker mye av min tid på drift, er det å lede utviklingsarbeidet ved skolen noe jeg finner mer motiverende.

-Ved Rensvik skole er vi opptatt av å være forskningsbaserte. Gjennom mastergraden som jeg fullførte i 2022, har jeg hyllene fulle av faglitteratur som nå kan komme til nytte i hverdagen. I tillegg blir det viktig å holde seg fortløpende oppdatert på ny forskning som kan bidra inn i våre utviklingsprosesser. Slike prosesser er spennende, men også krevende i en travel hverdag. Derfor føler jeg på et ansvar for å skape rammer for gode dialoger, faste rutiner og god inkluderende informasjonsflyt. På den måten blir arbeidshverdagen mer forutsigbar og inkluderende for alle, også elevene.

-Når jeg behøver en pause fra kontoret mitt, tar jeg meg en liten runde for å snakke med elevene. Det kan være ute i et friminutt eller at jeg besøker et klasserom. Jeg er heldig som allerede kjenner skolen og klassene godt i min nye jobb, men jeg ønsker ikke å miste den oversikten og alle relasjonene. Det er viktig dersom det dukker opp situasjoner eller saker hvor jeg må bidra, men også for at jeg skal trives på jobb. Jeg stortrives i jobben min som skoleleder, men det hender at jeg av og til savner klasserommet, og det å være enda tettere på elevens utvikling og læring, sier Marit avslutningsvis.