Nytilsatt enhetsleder i Bo og habilitering

Monica Hansen har jobbet i stillingen som enhetsleder Bo og habilitering siden 1. februar i år.

Navn: Monica Hansen

Alder: 46

Utdannelse: Vernepleier med videreutdanning i ledelse, spesialpedagogikk, miljøarbeid og habilitering, master i helse og sosial og kliniske hjelperelasjoner ovenfor sårbare grupper samt praksisveiledning

Nåværende jobb. Enhetsleder bo og habilitering

Forrige jobb: Region og fagleder Ecura bo og habilitering Møre

Hva er enheten bo og habilitering?

-Det er en enhet som yter tjenester til mennesker i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være behov for støtte, avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Vi er organisert i 11 avdelinger i Kristiansund kommune, forklarer Monica hansen, nytilsatt enhetsleder i Bo og habilitering.

Hvordan er du som leder?

-Jeg tror jeg er en som lytter, er inkluderende og bryr meg om de jeg leder. I tillegg synes jeg det er viktig å spre glede i hverdagen, smiler Monica.

 -Jeg har også et ønske om å være en tilgjengelig og synlig leder.  Kvalitet er viktig samt at vi er et lag som jobber sammen mot felles mål. Det har jeg et godt inntrykk av at de er her i enheten.

Hva er din ambisjon som enhetsleder?

-Først og fremst at vi som enhet skal levere gode faglige tjenester. Alle som jobber her skal oppleve at her er det godt å jobbe. Min opplevelse så langt, er at jeg opplever mine medarbeidere som engasjerte samt at jeg møter kun blide folk, hele dagen, smiler Monica.

-Jeg har også en ambisjon om at Bo og habilitering skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver.  At studenter og lærlinger får en god, faglig utvikling. Vi skal gjøre vårt beste for at det skal finne veien tilbake til oss etter endt utdanning. 

-Jeg ser utfordringer som vil komme i en ikke alt for fjern fremtid med at vi vil mangle “hender” til å løse viktige oppgaver hos oss også. Dette må vi finne gode løsninger på. Vi må tenke annerledes, finne nye måter å løse noen av våre oppgaver på og vi må bruke de “hendene” vi har på en best mulig måte fremover.

-Jeg opplever at vi har et godt arbeidsmiljø hos oss med en god psykologisk trygghet. Den gode psykologiske tryggheten er viktig å bevare for å ha en godt grunnlag for videre utvikling av oss og våre tjenester. 

Hva går jobben din ut på?

-Jeg har overordnet ansvar for tjenestetilbud, personalressurser og økonomi.

Tilbake til Bo og habilitering

-Jeg startet tidlig i Bo og habilitering, allerede som vernepleierstudent jobbet jeg i denne enheten, i en rekrutteringsstilling.  Fra studietiden og frem til jeg startet i Spesialisert habilitering i Helseforetaket i 2014 var jeg innom mange ulike roller og har alltid trivdes veldig godt. 

-Da jeg sluttet i Kristiansund kommune i 2014 visste jeg at jeg hadde lyst tilbake til denne spennende jobben med de oppgaver og utfordringer vi har her. Det året jeg sluttet åpnet vi sanserommet vårt og i år skal jeg få være med å markere 10-årsjubileumet for rommet. Det gleder jeg meg stort til smiler Monica avslutningsvis.