Offentlige tilfluktsrom i Kristiansund kommune

I Kristiansund har vi ulike tilfluktsrom. Vi har de som er private og de som er offentlige. Her forklarer vi forskjellen.

Illustrasjonsfoto i forbindelse med omtale av forskjell på private og offentlige tilfluktsrom.. Det er et skilt som sier Tilfluktsrom - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto i forbindelse med omtale av forskjell på private og offentlige tilfluktsrom. Ingunn Strand

Hva er offentlige tilfluktsrom?

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon. Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende.

Offentlige tilfluktsrom kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg. Rommene er skiltet på utsiden. Det er cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser i Norge. Ikke alle kommuner har offentlige tilfluktsrom. Det er kommunene som har ansvaret for å informere innbyggerne om hvor de offentlige tilfluktsrommene befinner seg. 

Offentlig tilfluktsrom i Kristiansund

Kristiansund kommune har ett offentlig tilfluktsrom. Dette tilfluktsrommet er i kjelleren på Alti Futura som har  adresse Industriveien 17.

Hva er private tilfluktsrom?

Private tilfluktsrom er for personer som oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Eksempel på private tilfluktsrom er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning.

Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte rommet ved beredskap. Det skal være skiltet til tilfluktsrommet inne i bygget. Det er cirka 19 000 private tilfluktsrom, i Norge, med cirka 2,2 millioner plasser.

Lister over private tilfluktsrom gis kun ut til myndigheter med tjenstlige behov og er merket med unntatt offentligheten jf. offentleglova § 21.

Hvem har oversikt over alle private tilfluktsrom?

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har det overordnede ansvaret for lister over tilfluktsrom i kommunene i Norge. Kommunene har også ha en oversikt i henhold til sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15. Kommuner har fått lister fra DSB med stedsangivelse over alle tilfluktsrom i kommunen. Listen er merket med unntatt offentlighet etter offentleglova § 21, av hensyn til nasjonale beskyttelseshensyn.