Øvelse, øvelse, øvelse

I dag har beredskapsledelsen i Kristiansund hatt øvelse. Det er Statsforvalteren som har initiert denne øvelsen og alle kommuner i fylket er invitert til å gjennomføre øvelsen denne uken.

Beredskapsrommet hos Kristiansund kommune var i dag fylt med ressurspersoner for å øve på en atomhendelse i vårt nære farvann. - Klikk for stort bildeBeredskapsrommet hos Kristiansund kommune var i dag fylt med beredskapsledelsen og øvrig ressurspersoner for å øve på en atomhendelse i vårt nære farvann. Ingunn Strand

Øvelse gjør mester

Det stemmer også når det er beredskap som er tema. Det er viktig å øve. Da får vi se hva vi har som er bra og hva vi trenger å forbedre. Og ulike problemstillinger gir ulike løsninger og utfordringer som kommer vår vei.

Deltakere

Det er mange deltakere i en beredskapsøvelse i vår kommune. I dag hadde vi med politi, Sivilforsvaret, Røde Kors, Heimevernet i tillegg til den kommunale øverste ledelse sammen med kommunikasjon.

Tema for øvelsen var en atomhendelse nær oss

Beredskapsledelsen og samarbeidspartnere fikk øve seg på brann i en atomubåt vest av Kristiansund med vind fra vest sammen med sluddbyger.

Vi fikk i oppgave fra Statsforvalteren å iverksette våre planer for atomberedskap, iverksette utdeling av jodtabletter samt forberede oss på råd om innemelding i første oppgave. I påfølgende oppgave fikk vi beskjed om at nå skulle jodtabletter deles ut og at vi skulle gi råd om at alle innbyggere skulle holde seg innendørs i 48 timer, fra om 4 timer.

Gjennomføring av øvelsen

Øvelsen ble gjennomført med gode og lærerike diskusjoner. Vi fant ingen umiddelbare utfordringer med våre beredskapsplaner, men det var en viktig gjennomgang dersom en reell situasjon skulle oppstå, med denne øvelsen.

Mer informasjon om atomhendelser

Skulle du ønske mer kunnskap og informasjon om atomhendelser og hva du kan gjøre dersom noe slikt skulle skje, vil du finne dette på sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Jevnlige øvelser

Det gjennomføres jevnlige både praktiske og teoretiske øvelser i regi av Statsforvalteren som vi som kommune deltar på. I følge beredskapsleder Torbjørn Sagen jobbes det nå med planlegging av en praktisk øvelse der vi som deltakere skal skikkelig få brynt oss til neste gang.