Referat fra møte med boligeiere berørt av Bypakke Kristiansund 28. mai.

Tirsdag 28. mai ble det avholdt møte mellom Statens Vegvesen og alle berørte boligeiere i Bypakke Kristiansund. Med på møtet var også nåværende leder av styringsgruppa Linda Dalseg Høvik og tidligere medlem av styringsgruppa Stig Anders Ohrvik (nå leder av Samferdselsutvalget i kommunen).

Sundbåten legger fra Piren og en buss svinger av Kaibakken - Klikk for stort bilde

Statens Vegvesen informerte om den videre gangen i prosjektet, og at saken i juni sendes til Samferdselsdepartementet for KS2 (ekstern kvalitetsevaluering). Når det er fullført blir det utarbeidet en bompengeproposisjon som skal behandles i stortinget og forhåpentligvis vedtas den i siste stortingsmøte før sommeren 2025.

Dersom den vedtas, som planlagt, starter arbeidet med innløsning av eiendommer august 2025. Boligeiere vil da bli kontaktet av Statens Vegvesen og få informasjonsskriv i posten.

For dere som ikke var på møtet kan dere lese mer informasjon via disse filene:

Bypakke Kristiansund- boligeiermøte 28.05.24 (PDF, 9 MB)

Grunnerverv R70 Bypakke Kristiansund (PDF, 322 kB)

Når faglig grunnlag er ferdig behandlet i fylkestinget og sendes til departementet kan vi ikke forvente mer ny informasjon før saken er vedtatt i Stortinget, som er neste store milepæl.

Spørsmål?

Har dere generelle spørsmål om bypakken? Ta kontakt med leder i styringsgruppa, Linda Dalseg Høvik på e-post linda.dalseg.hovik@kristiansund.kommune.no eller telefon 90 18 75 01.

Har du spørsmål om innløsning av eiendommer? Da må du ta kontakt Arild Grønsberg i Statens Vegvesen som er ansvarlig for grunnerverv i bypakke prosjektet. E-post:  arild.gronsberg@vegvesen.no eller telefon: 41 10 39 05.

Etter hvert vil det lages informasjonssider på bypakken sin hjemmeside for å besvare ofte stilte spørsmål, når mer informasjon blir klar. Om du har innspill til spørsmål du ønsker svar på kan du sende inn forslag nederst på Kontakt oss - Bypakke Kristiansund.

 

Vennlig hilsen leder i styringsgruppa Linda Dalseg Høvik og kommunikasjonsrådgiver Aleksander Heggdal.