Sammen for et godt arbeidsmiljø

Hovedverneombud Anja Alvilde Stafsnes inviterer til høstens kick-off for kommunens verneombud der også Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen deltar med innlegg.Portrett av kommunedirektør Arne Ingebrigtsen og hovedverneombud Anja Alvilde Stafsnes. - Klikk for stort bildeVernetjenesten sparker i gang høsten med en Kick-off-samling for verneombud, tirsdag 30.08 i Bystyresalen. I møte med hovedverneombudet og kommunedirektøren får vi et innblikk i hvorfor det er viktig å skape samlende arenaer for arbeidstakere i verneombudsrollen. Ingunn Strand  

Viktighet av verneombud i alle organisasjoner

Vi ønsker at arbeidstakere som går inn i tillitsverv som verneombud får opplevelsen av tilhørighet til det fagmiljøet som setter søkelys på arbeidsmiljø.

Hovedverneombud Anja Alvilde Stafsnes

Opplæringen verneombudene får gjennom kurs er svært viktig. Ved å samle oss i det store fellesskapet årlig, og ved å treffes jevnlig i mindre refleksjonsgrupper oppnår vi å skape identitet og en felles retning i tillegg. Det handler om å skape rom for refleksjon rundt rolleforståelse, mandat og hvordan vi på en konstruktiv måte kan utøve vervet til det beste for arbeidsmiljøet i organisasjonen vår. Det handler selvsagt om trivsel, men det handler i stor grad også om risiko, sikkerhet og forbedringsarbeid. Ved å bidra til et faglig sterkt fellesskap for verneombud øker vi muligheten for at organisasjonen drifter innenfor de krav lov og forskrift stiller. Vi mener dette er det som skal til for å oppnå full effekt av verneombudsvervet, sier Anja Alvilde Stafsnes, hovedverneombud i Kristiansund kommune. 

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen sier at verneombud med god opplæring og oppfølging er en viktig samarbeidspartner for arbeidsgiverrepresentanter i kommunen når det skal jobbes for et godt arbeidsmiljø. Det er en forutsetning at kommunens vernetjeneste og ledelse er samarbeidsorientert, og vi ser at godt samarbeid er viktig, spesielt i saker hvor vi i utgangspunktet er uenige. Gode samarbeidsrelasjoner hjelper oss i å møte aktuelle arbeidsmiljøsaker på en konstruktiv og utforskende måte, noe som i større grad sikrer at vi lander på gode avgjørelser.

God rollemodell

Begge er enige om at kommunen som arbeidsgiver har et utvidet ansvar i å være en god rollemodell i hvordan vi forstår og legger til rette for en verneombudsrolle som er givende å stå i. Ved å få til dette vil vervet i større grad bli attraktivt, og vi fanger inn dem som virkelig har lyst til å utforske arbeidsmiljø som fagfelt.

Kickoff

Med dette som bakteppe inviterer hovedverneombud Anja Alvilde Stafsnes til Kick-off, for alle kommunens verneombud, i Rådhuset kommende tirsdag. 

For mer informasjon om rollen som verneombud kan du lese her.