Statsforvalteren besøkte Kristiansund kommune

Tirsdag 6. juni 2023 besøkte statsforvalteren Kristiansund kommune. På møtet gikk de gjennom nøkkeltallene Statsforvalteren vurderer Kristiansund ut ifra. Møtet bestod av Statsforvalterens ledergruppe, kommunens toppledergruppe og deler av formannskapet.

Gruppebilde av Statsforvalterens ledergruppe sammen med kommunens toppledergruppe og deler av formannskapet. 8 kvinner og 8 menn. - Klikk for stort bildeDeltagere på møtet: Bakre rad: Bjarne Elde, Olaug Haugen, Rigmor Brøste, Henrik Stensønes, Arild Ovesen, Arne Ingebrigtsen, Synnøve Tangen, Wenche Mostuen Eikeset, John Einar Aune Skontoft, Robert Norvik. Fremre rad: Bengt Erikson, Else May Norderhus, Hilde Aure, Lille Anderson, Are Grødal og Grete Teigland.

Møtet var et dialogmøte hvor vi så på Statsforvalteren sin oppfatning av Kristiansund, og hvor vi er enige og uenige. For eksempel er det vesentlig diskrepans mellom statsforvalterens nøkkeltall-bilde og bildet av kommunen gjennom kommunekompasset og kommunebarometret. Det ble en god dialog om hvor Kristiansund er gode, hva vi kan fokusere på, potensialet i kommunen, hva statsforvalteren ser på tvers av kommunene i fylket og veien videre sammen.  

Statsforvalteren er blant annet kontrollør av kommunene sin virksomhet. De utfører egne analyser og statistikk for kommunen, i tillegg til nasjonale kommunale verktøy som kommunekompasset og kommunebarometret.

Fra Statsforvalteren deltok: Else May Norderhus (statsforvalter), Rigmor Brøste (assisterende statsforvalter), Hilde Aure (administrasjonssjef) og Grete Teigland (direktør Helse og sosial).