Status for ferdigstillelse av Atlanten stadion

Denne uken er det orientering om status for ferdigstillelse av Atlanten stadion i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. I denne artikkelen kommer en skriftlig versjon av det som det vil bli orientert om i dette møtet.

oversiktsbilde av den nye tribunen og løpebanen på Atlanten Stadion samt klubbhuset til IL Norodd - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto i forbindelse med orientering om status for ferdigstillelse av arbeidene på Atlanten stadion Ingunn Strand

Uteområdet

Entreprenøren er i gang med endelig ferdigstilling av gangvei fra Nordvesthallen, bak tribunebygget og frem til ny lagerhall. Arbeidene vil bli sluttført før maskinentreprenøren tar fellesferie fra 7. juli. I tillegg skal det etableres avkjøring fra rundkjøring ved Nordvesthallen og parkeringsplasser øst for tribunebygget – samt ryddes opp i området øst utenfor ishallen. Dette arbeidet blir ferdigstilt i august.

Tribunebygget

Som tidligere nevnt er ikke tribunebygget på Atlanten klart for bruk slik det står nå. Dette skyldes at opptrinnene på tribunen er såpass høye at det er nødvendig med montering av stoler for å gi tilstrekkelig sittekomfort. Ettersom opptrinnene er høyere enn 50 cm er det også behov for sikring mot fallulykker.

Det ligger an til montering av klappseter der bæresystemet for ryggen forlenges slik at denne utgjør en vernebøyle/håndløper for neste nivå over. Det er sannsynligvis tilstrekkelig at den stikker 800 mm over tribunenivået der de neste klappsetene monteres. Dette er en vurdering som ansvarlig prosjekterende foretar.

Det som står skrevet i pressemelding fra kommunen datert 15.mai i år, er sånn sett misvisende på dette punktet, da det er mulig at sikkerhetskrav i teknisk forskrift og Norsk Standard (blant annet til rømning) kan være oppnåelig med nevnte tiltak.

Løpebanene

Det drenerende asfaltdekket under løpebanene er testet med hensyn på evnen til å slippe igjennom vann, og stadion bestod denne testen med glans. Dermed er det klart for legging av tartandekke. Dette blir forhåpentlig påstartet sommeren 2023.

Det ligger da an til at anlegget kan ferdigstilles sommer/høst 2023.