Sykler til jobben på Frei ungdomsskole

Det vil bli store endringer i hvordan vi kommer oss fra A til B i byen vår fremover.  I Kristiansund kommune har vi flere medarbeidere som benytter andre transportmidler enn egen bil for å komme seg til og fra arbeid på.

Aina sykler innimellom

  • Jeg heter Aina Aarøe
  • Jeg er rektor på Frei Ungdomsskole
  • Jeg er 48 år gammel


Og hvordan føles det å bruke dette transportmiddelet i stedet for å kjøre bil? -Det gir meg frisk luft, god start på dagen og jeg forbereder meg til en aktiv skolehverdag. 

Kan du fortelle litt om hvordan du vanligvis pendler til jobb nå?  -Jeg sykler el- sykkel fra Storbakken til Frei Ungdomsskole. Turen går langs Bolgavannet. Det tar ca 30 minutter å sykle hver vei, men det er avhengig av føre. 

Hvilke utfordringer, om noen, har du møtt i forbindelse med å ta i bruk bærekraftig transport? -Det brøytes ikke langs Bolgavannet på vinteren. Jeg skulle ønske at gå -og sykkelveien langs Bolgavannet ble brøytet og strødd om vinteren.

Hvordan holder du deg motivert til å fortsette å bruke bærekraftige transportmetoder? -Det er en fin måte å få trim og frisk luft på. Jeg elsker å være ute. 

Hvilke personlige fordeler har du hatt av å bruke bærekraftig transport? Frisk luft, får kroppen i gang, god start og avslutning på arbeidsdagen.

Har du merket noen positive konsekvenser for miljøet eller samfunnet som følge av ditt valg av transportmiddel? -Jeg opplever færre biler i trafikken. Det er endel kø fra Kiwi i retning Rensvik krysset.

Har du noen tips eller råd til personer som ønsker å gå over til mer bærekraftige transportformer? -Jeg anbefaler at du planlegger og legger frem klær kvelden før. Da er det mye lettere å sykle selv om det er dårlig vær. 

Til slutt, hvilket budskap vil du dele med andre som vurderer å gå over til bærekraftig transport. -I min jobb, som sikkert i alle andre jobber, er det krevende saker som skal løses på en god måte i det daglige.  Jeg får forberedt meg på vei til jobb og ryddet i hodet på vei hjem fra jobb på en helt annen måte når jeg sykler enn om jeg for eksempel kjører bil.

Samarbeidserklæring for bærekraftig transport og mobilitet 

I forbindelse med etableringen av Campus Kristiansund er vi en gruppe samfunnsaktører i vår region som ser det økende behovet for å takle utfordringene som dagens mobilitets- og transportløsninger står overfor. 

Disse aktørene er: Campus Kristiansund, FRAM, NEAS AS, Kristiansund kommune, Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF, Høgskolen i Molde. 

Vi erkjenner at vår nåværende tilnærming ikke er bærekraftig nok og har konsekvenser for vårt miljø, økonomi og samfunn. Derfor forplikter vi oss til å jobbe sammen mot en felles visjon om bærekraftig mobilitet som prioriterer økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Vi tror at ved å samarbeide og forstå hverandres behov, kan vi sammen skape mobilitets- og transportløsninger som betjener alle i vår region, nå og i fremtiden. Vi vil, ut fra hver vår rolle og med hver vår kompetanse, samarbeide om å nå dette målet. 

For å oppnå dette, er vi enige om følgende prinsipper: 

1. Oppmuntre og legge til rette for atferdsendring for bærekraftige transportvalg gjennom informasjon og insentiver, samt gjennomføre jevnlige undersøkelser av reisevaner for å forstå menneskers behov og preferanser og justere vår tilnærming deretter. 

2. Stimulere til bruk av kollektive og myke transportalternativer, som gange, sykkel, offentlig transport, fremfor individuell bilbruk. 

3. Støtte opp om infrastruktur, ordninger og tiltak, som bidrar til bærekraftig mobilitet og sikrer trygg og effektiv reise for alle. 

4. Samarbeide med relevante mobilitetsaktører og inkludere dem i et sømløst og effektivt transportsystem som tar hensyn til reisendes behov.