Tom Andreas Follestad Iversen – leder drift og vedlikehold

Avdelingen drift og vedlikehold i Kristiansund kommune fikk ny leder for en stund siden.

Hva har du jobbet med tidligere?

-Har tidligere jobbet som prosjektleder hos en totalteknisk entreprenør. Jeg jobbet hovedsakelig med elektroprosjekter men også andre tekniske fag som ventilasjon, kjøling og VA. Før dette var jeg elektrikerlærling offshore, der jeg jobbet med drift og vedlikehold av fartøyet jeg var ombord på. Det er ganske likt de arbeidsoppgavene som en byggdrifter har her hos oss, sett bort fra bølgene og sjøen.

Hvilken utdannelse har du?

-Jeg tok fagbrev som elektriker med skipselektrisk modul først, etter dette studerte jeg ved Trondheim tekniske fagskole og etter noen år som prosjektleder tok jeg til slutt Innstalatørprøven  hos DSB. Jeg starter på deltidsstudie til høsten innen offentlig styring, ledelse og økonomi ved Høgskolen i Innlandet.

Hvor mange er du leder for?

-Jeg er leder for 28 personer. Avdelingen består av byggdriftere, rørleggere, tømrere, flisleggere, fagledere og arbeidsledere. Hos oss finnes mesterbrev som tømrer, verksmester for bilmekanikere, elektrikere, låsesmed, vi har all kompetansen og erfaringen vi behøver for å dekke alle behov for byggene vi drifter for Kristiansund kommune.

Hvordan er du som leder?
- Jeg har en relasjonsorientert lederstil, hvor jeg legger vekt på å bygge sterke og positive relasjoner med mine arbeidskolleger, hvor vi fokuserer på å skape et inkluderende og støttende arbeidsmiljø der alle føler seg verdsatt og respektert. Jeg praktiserer filosofien om alltid å ha en åpen dør for mine medarbeidere og at vi skal bygge veien videre sammen.

Hva gjør dere her på drift og vedlikehold?
- Avdelingen drift og vedlikehold ligger under enheten Eiendomsdrift. Det er eiendomsdrift som eier flesteparten av våre kommunale bygg.  Avdelingen drift og vedlikehold, sørger for godt og sikkert vedlikehold av våre kommunale bygg, omtrent 220 000 m2 og omkrng 680 boenheter. Avdelingen består av ja-mennesker som tar på seg litt mer enn vi skal og lever etter prinsippet at ingen jobb er for stor og at sammen løser vi alt.

-Det som gjør dette mulig er det gode lagspillet i kommunen som helhet, det er så mye kompetanse i enhetene og så stor villighet til å spille hverandre gode, smiler Tom Andreas.

Hvilke mål skal dere nå?
-Våre mål er å drifte og vedlikeholde byggene våre på en god og kostandseffektiv måte. Samtidig skal vi ha et godt arbeidsmiljø hvor vi utvikler oss og lykkes sammen. Dette fokuset har vi i hverdagen og er et fokus vi ønsker å opprettholde samt å utvikle videre. I tillegg skal alle brukerene av byggene våre være fornøyd med byggene de bruker i det daglige og tjenestene vi på Eiendomsdrift yter.