Utbrudd av fugleinfluensa i Vanndamman

Fugleinfluensa er påvist hos tamfugl i Vanndamman i Kristiansund

park med grusvei, gjerde, trær og plen - Klikk for stort bildeDet er påvist fugleinfluensa i Vanndamman i Kristiansund Ingunn Strand

Det er utbrudd av fugleinfluensa i Vanndamman.

Mattilsynet har meldt fra til Kristiansund kommune om et utbrudd av fugleinfluensa i Vanndamman.

Smitte fra fugler til mennesker

Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider. De kommer likevel med noen forhåndsregler:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
  • Kontakt fastlegen dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Mattilsynet sier at inkubasjonstiden er 2-5 dager, men den kan være opptil 17 dager.

Linker til mer informasjon om fugleinfluensa

Mattilsynets pressemelding om dette utbruddet ligger på NTB sine hjemmesider

På Mattilsynets hjemmesider kan du lese mer fugleinfluensa

Du kan lese mer om forebygging av smitte med fugleinfluensa til mennesker via hjemmesidene til Folkehelseinstituttet