Utlysning - Legat til økonomisk støtte

Kristiansund kommune har 2 ulike legat som det nå lyses ut mulighet for å søke om

Legat til økonomisk støtte for vanskeligstilte grupper/personer over myndighetsalder og eldre.

Organisasjoner og lag som driver sosialt/humanitært eller kulturelt arbeid/prosjekt blir foretrukket. Søkere må ha tilhørighet til Kristiansund kommune.
Søknad sendes: Kristiansund kommune, Storlegat 1, Økonomiseksjonen, PB 178, 6501 Kristiansund
Søknadsfrist: 8.desember 2023

Legat til økonomisk støtte for barn under myndighetsalder, som av ulike årsaker trenger støtte ut over det offentlige støtteapparatet.

Organisasjoner og lag som utfører barne- og ungdomsarbeid blir foretrukket. Søkere må ha tilhørighet til Kristiansund kommune.
Søknad sendes: Kristiansund kommune, Storlegat 2, Økonomiseksjonen, PB 178, 6501 Kristiansund
Søknadsfrist: 8.desember 2023