Kristiansund lanserer ny nettside

Kristiansund.no har fått nytt design og ny layout. Resultatet er mer brukervennlig, hvor innholdet er målgruppetilpasset innbyggerne og næringslivet, der relevant og etterspurt informasjon blir framhevet.

Kristiansund kommune lanserte sin nye nettside 02.juni. Selv om mye av innholdet er kommet på plass, gjenstår det fortsatt noe arbeid. Vi vil bruke sommeren på å videreutvikle innholdet, samt kjøre brukertester til høsten for å tilpasset innholdet til innbyggerne på en best mulig måte.

 

Fant du det du lette etter?

Nederst på alle sidene får du opp spørsmålet "Fant du det du lette etter?" Dersom du savner noe på de nye sidene, er det fint om du legger igjen tilbakemeldinger her.

 

Finn ansatt

Vi jobber med å automatisere vår kontaktinformasjon. Dette vil komme på plass i nærmeste framtid. Fram til dette er på plass kan dere besøke vår gamle nettside, eller kontakte servicetorget:

  • 71 57 40 00
trepartssamarbeidet, representert av arbeidsgiver ved kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, tillitsvalgtsapparatet ved HTV Udf Kjerstin A Bjerkås og HTV Fagforbundet Målfrid B Mork og HVO Anja A Stafsnes

Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune har vedtatt at 28.april er dagen vi markerer sikkerhet og helse ekstra hos oss.

 

Plast i havet

 

Den norske regjeringen støtter engangsplastdirektivet / SUP-direktivet fra EU som vi tre i kraft den 03.07.2021. Direktivet handler om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter og har som formål å redusere plastforsøpling, bidra til sirkulærøkonomi og fremme vekst og innovasjon.

ReMidt er det nye renovasjonsselskapet ditt!

Alle gunnskolene starter mandag 22.08.2022.
Skolefritidsordningene starter mandag 22.08 kl 07.30.

Foto Tore Fjeld

Det er Stortingsvalg søndag 12. og mandag 13. september, og kommunen har engasjert innbyggere til å betjene våre 4 valglokaler. Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser (se lengre ned i artikkelen).

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til mandag 1. april kl 12.00.

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er oversendt Kulturdepartementet. Prosjektet er tatt ned i henhold til bestillingen fra departementet.

Nordmøre tingrett har gitt Kristiansund kommune medhold i en arbeidsrettssak som en av de ansatte hadde anlagt mot kommunen. Påstander om trakassering og uaktsomhet ble blankt avvist etter en grundig prosess i tingretten. Dommen som nå foreligger, frikjenner kommunen på alle punkter.

Våre hav og strender fylles opp med søppel. Nå inviterer politikere og ansatte i Kristiansund byens innbyggere til dugnad. De som blir med på dugnaden, kan vinne flotte premier.

Norske Shell har i dag kunngjort at de ønsker å selge sin eierandel i Draugen-feltet i havet utenfor Kristiansund. Salget kan åpne for nyskapning, mener ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.