Vannmåler

En gang per år sender kommunen ut vannmåleravlesningsskjema i posten til alle dere som har vannmåler.

 

Torbjørn Sagen, Mariann Schultz Wiig og Svein Kringstad har planlagt og vil gjennomføre tiltak i forbindelse med Egenberedskapsuken.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

 

trepartssamarbeidet, representert av arbeidsgiver ved kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, tillitsvalgtsapparatet ved HTV Udf Kjerstin A Bjerkås og HTV Fagforbundet Målfrid B Mork og HVO Anja A Stafsnes

Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune har vedtatt at 28.april er dagen vi markerer sikkerhet og helse ekstra hos oss.

 

Foto Tore Fjeld

Det er Stortingsvalg søndag 12. og mandag 13. september, og kommunen har engasjert innbyggere til å betjene våre 4 valglokaler. Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser (se lengre ned i artikkelen).

ReMidt er det nye renovasjonsselskapet ditt!

Alle gunnskolene starter mandag 22.08.2022.
Skolefritidsordningene starter mandag 22.08 kl 07.30.

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til 

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er oversendt Kulturdepartementet. Prosjektet er tatt ned i henhold til bestillingen fra departementet.

Nordmøre tingrett har gitt Kristiansund kommune medhold i en arbeidsrettssak som en av de ansatte hadde anlagt mot kommunen. Påstander om trakassering og uaktsomhet ble blankt avvist etter en grundig prosess i tingretten. Dommen som nå foreligger, frikjenner kommunen på alle punkter.

Våre hav og strender fylles opp med søppel. Nå inviterer politikere og ansatte i Kristiansund byens innbyggere til dugnad. De som blir med på dugnaden, kan vinne flotte premier.