Kristiansund lanserer ny nettside

Kristiansund.no har fått nytt design og ny layout. Resultatet er mer brukervennlig, hvor innholdet er målgruppetilpasset innbyggerne og næringslivet, der relevant og etterspurt informasjon blir framhevet.

Kristiansund kommune lanserte sin nye nettside 02.juni. Selv om mye av innholdet er kommet på plass, gjenstår det fortsatt noe arbeid. Vi vil bruke sommeren på å videreutvikle innholdet, samt kjøre brukertester til høsten for å tilpasset innholdet til innbyggerne på en best mulig måte.

 

Fant du det du lette etter?

Nederst på alle sidene får du opp spørsmålet "Fant du det du lette etter?" Dersom du savner noe på de nye sidene, er det fint om du legger igjen tilbakemeldinger her.

 

Finn ansatt

Vi jobber med å automatisere vår kontaktinformasjon. Dette vil komme på plass i nærmeste framtid. Fram til dette er på plass kan dere besøke vår gamle nettside, eller kontakte servicetorget:

  • 71 57 40 00
Illustrasjonsfoto. Kristiansund kommune logo på forsiden av Rådhuset.

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen søndag 12. juni 2022

 

trepartssamarbeidet, representert av arbeidsgiver ved kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, tillitsvalgtsapparatet ved HTV Udf Kjerstin A Bjerkås og HTV Fagforbundet Målfrid B Mork og HVO Anja A Stafsnes

Arbeidsmiljøutvalget i Kristiansund kommune har vedtatt at 28.april er dagen vi markerer sikkerhet og helse ekstra hos oss.

 

Plast i havet

 

Den norske regjeringen støtter engangsplastdirektivet / SUP-direktivet fra EU som vi tre i kraft den 03.07.2021. Direktivet handler om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter og har som formål å redusere plastforsøpling, bidra til sirkulærøkonomi og fremme vekst og innovasjon.

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og 

ReMidt er det nye renovasjonsselskapet ditt!

Kristiansund kommune bruker eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

     

Alle gunnskolene starter mandag 23.08.2021. Skolefritidsordningene starter mandag 23.08 kl 0730.

Foto Tore Fjeld

Det er Stortingsvalg søndag 12. og mandag 13. september, og kommunen har engasjert innbyggere til å betjene våre 4 valglokaler. Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser (se lengre ned i artikkelen).

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til mandag 1. april kl 12.00.

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er oversendt Kulturdepartementet. Prosjektet er tatt ned i henhold til bestillingen fra departementet.