Tilgjengelighetserklæring - meld inn feil med universell utforming

Nettsiden sin tilgjengelighetserklæring finner du her, den ligger også på bunnen av siden. 

Kommunen har krav om å ha digitale løsninger som er universelt utformet.
UUtilsynet har laget en oversikt over krav som vi må følge.
Ved feil kan du som innbygger melde inn disse.

Hvis du ønsker å melde inn feil velg en av følgende:

1. Ring oss

Telefon: 71574000

 

2. Send oss en epost

Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no

 

3. Send inn skjema

 

Hvordan vi jobber med universell utforming

IKT Orkidè har laget en kravliste for universell utforming som vi bruker i arbeidet med å gjøre våre dokumenter og innhold på nettsidene universelt utformet.

Mye av IKT arbeidet vårt utføres gjennom samarbeidet IKT Orkidè, les mer om vårt arbeid med universell på deres sider her.

Liste over publiserte tilgjengelighetserklæringer

Oppdatert 13.02.2023. Vi jobber med leverandør for å få alle tilgjengelighetserklæringene publisert på sine respektive sider. Erklæringene blir oppdatert når vesentlige feil blir rettet, og ved jevnlig testing. 

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund kommune sin hjemmeside og undersider (biblioteket, gjennreisningsbyen, nibr, nipr, Bypakke Kristiansund)

Tilgjengelighetserklæring for Minskole sidene til kommunens skoler

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund KommuneTV

Tilgjengelighetserklæring for Gripruta

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund kulturskole

Tilgjengelighetserklæring for Vannmåleravlesning

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund bibliotek: søk

Tilgjengelighetserklæring for MinEiendom

Tilgjengelighetserklæring for Atlanterhavsbadet

Tilgjengelighetserklæring for Sundbåten

Tilgjengelighetserklæring for Arkivplan for Krisitansund kommune

Tilgjengelighetserklæring for PrivatPrat

Tilgjengelighetserklæring for kristiansund.smartbyene.no

Tilgjengelighetserklæring for c19.no

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit sidene til kommunen.

Tilgjengelighetserklæring for foresattportalen Visma.