Tilgjengelighetserklæring - meld inn feil med universell utforming

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund kommune 2024 | uustatus, den ligger også på bunnen av siden. 

Kommunen har krav om å ha digitale løsninger som er universelt utformet.
UUtilsynet har laget en oversikt over krav som vi må følge. | uutilsynet.no
Ved feil kan du som innbygger melde inn disse.

Hvis du ønsker å melde inn feil velg en av følgende:

1. Ring oss

Telefon: 71 57 40 00

 

2. Send oss en epost

Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no

 

3. Send inn skjema

 

Hvordan vi jobber med universell utforming

IKT Orkidè har laget en kravliste for universell utforming (IKTOrkide.no) som vi bruker i arbeidet med å gjøre våre dokumenter og innhold på nettsidene universelt utformet.

Mye av IKT arbeidet vårt utføres gjennom samarbeidet IKT Orkidè, les mer om vårt arbeid med universell på deres sider her. (IKTOrkide.no)

Liste over publiserte tilgjengelighetserklæringer

Oppdatert 13.02.2023. Vi jobber med leverandør for å få alle tilgjengelighetserklæringene publisert på sine respektive sider. Erklæringene blir oppdatert når vesentlige feil blir rettet, og ved jevnlig testing. 

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund kommune sin hjemmeside og undersider (biblioteket, gjennreisningsbyen, nibr, nipr, Bypakke Kristiansund) | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Minskole sidene til kommunens skoler | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund KommuneTV | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Gripruta | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund kulturskole | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Vannmåleravlesning | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund bibliotek: søk | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for MinEiendom | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Atlanterhavsbadet | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Sundbåten | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Arkivplan for Krisitansund kommune | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for PrivatPrat | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for kristiansund.smartbyene.no | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for c19.no | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit sidene til kommunen. | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for foresattportalen Visma. | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Offentlig journal | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for Politiske møter (opengov) | uustatus

Tilgjengelighetserklæring for KF skjema (Kommuneforlaget) | uustatus