Assisterende kommunedirektør

Synnøve Tangen er assisterende kommunedirektør i Kristiansund kommune. Her inngår også jobben som personalsjef.

Hun er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

Ansvarsområder

 • Delegert myndighet fra rådmann, jf. delegeringsreglementet
 • Leder av personalseksjonen
 • Helhetlig ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Overordnet ansvar for kommunens arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og arbeidsnærvær
 • Medansvar for kommunens profilerings- rekrutteringsarbeid
 • Arbeidsgivers kontaktperson for ansattrepresentanter
 • Lede lønnsforhandlinger
 • Overordnet ansvar for kommunens digitale og fysiske arkiver
 • Medansvar for lærlingeordningen
 • Følge opp politiske mål og retningslinjer
 • Rådgivning og bistand overfor ledere og medarbeidere innen arbeidsgiver- og personalområdet