Kommunalsjef - Skole og oppvekst

Olaug Haugen har vært kommunalsjef for oppvekst siden høsten 2021. Ansvarsområdene er opplæring, velferd og helsetjenester for barn og unge. Kommunalsjefen er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

I Kristiansund kommune er det ca 5.500 barn mellom 0-18 år Olaug Haugen har ansvar for:

  • Kommunale barnehager (eier og myndighet)
  • Ikke-kommunale barnehager (myndighet)
  • Grunnskolen (barneskole og ungdomskole)
  • Barnevern
  • Interkommunalt samarbeid
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
  • Voksenopplæring
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Olaug Haugen er kommunalsjef oppvekst i Kristiansund kommune - Klikk for stort bildeOlaug Haugen er kommunalsjef oppvekst i Kristiansund kommune Ingunn Strand