Kommunalsjef - Tekniske tjenester

John Einar Skontoft er kommunalsjef for tekniske tjenester.  Kommunalsjefen er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

Skontoft har ansvar for ledelse og koordinering av alle tekniske enheter, kultur, servicetorg samt interne stab- støttetjenester som politisk sekretariat, IKT, dokumentsenter, beredskap m..