Pensjon og forsikring

Kristiansund kommune har i tillegg til folketrygden, offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Kommunen har også en avtalefestet pensjonsordning (AFP) som gir større fleksibilitet og valgmulighet fra 62 år.

Pensjon

 

Offentlig tjenestepensjon KLP


Logg inn på KLP for å lese mer om din pensjonsordning 

Statens pensjonskasse


Logg inn på SPK for å lese mer om din pensjonsordning 


Forsikring


Ansatte omfattes av kommunens kollektive personalforsikringer: gruppeliv, yrkesskade og ulykkesforsikring på fritiden. 


Logg inn for å lese mer om gjeldene forsikringsordningen og registrere skade 

Artikkelliste