Jodtabletter

Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)  anbefaler deg å ha jodtabletter hjemme. 

Det er barn og unge under 18 år, gravide og ammende som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivitet. Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Kristiansund kommune har et beredskapslager med jod tilgjengelig for utsatte grupper ved behov. Lageret er tilstrekkelig for samtlige barn og unge under 18 år, ammende og gravide i Kristiansund, og de deles ut dersom det oppstår en akutt situasjon. 

Info om jodtabletter