Kultur

Kulturenheten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud for alle Kristiansunds innbyggere.

Hva gjør kulturenheten?

  • Består av kulturskole, bibliotek, idrettspark og kulturavdeling. 
  • Svarer på alt som har med kunst og kultur, idrett, fysisk aktivitet, frivillighet, kulturnæring og kulturpolitikk å gjøre.
  • Er en sparringpartner og tilrettelegger for idrettslag, friluftsorganisasjoner, kulturnæring, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.
  • Er ansvarlig for kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet, og har god kompetanse på andre tilskuddsordninger.
  • Produserer og formidler tjenester gjennom kommunens kulturskole, bibliotek, idrettspark/-anlegg, samt administrerer Festiviteten kulturbygg, Caroline kino og konferansesenter og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.
  • Jobber med å skape innhold i byrom og uterom, ved bruk av kunst, kultur og tilrettelegging for fysisk aktivitet.