Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) er et brannsamarbeid mellom kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

Fire folk fra Nordmøre brann- og redningstjeneste. tre menn og en dame kledd i svart uniform, på rådhusplassen. To brannbiler står rett bak de. - Klikk for stort bilde

NIBR drifter brannvesenet i våre medlemskommuner. Vi skal verne om mennesker, miljø og materielle verdier. Dette gjør vi både gjennom forebyggende arbeid og utrykningsstyrken. I Kristiansund har vi døgnbemanning, noe som betyr at vi er klare til å rykke ut når som helst, året rundt. For å være skjerpet og klar til utrykning brukes tiden på stasjonen til øvelser, vedlikehold av utstyr og trening. 

Forebyggende avdeling sin hverdag består av å øke brannsikkerheten til innbyggerne i medlemskommunene. Brannforebyggere besøker private hjem og fritidsboliger for å utføre tilsyn og feiing. Branninspektører fører tilsyn av brannsikkerheten ved større boligblokker, overnattingssteder og generelt bygninger der mange liv eller store verdier kan gå tapt. I tillegg til dette driver vi forebyggende arbeid mot barn med skolebesøk, barnehagebesøk på stasjonen og Brannbamsen Bjørnis. 

For mer informasjon om vårt arbeid og generell brannsikkerhet, se vår hjemmeside.

Artikkelliste