test

2022 Skorpaprosjekt

Caroline kino og konferansesenter

Caroline kino og konferansesenter
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Konsul Knudtzons gate 4
Kostnadsramme: Kr 10.400.000,-
Byggestart: November 2018
Ferdigstillelse: April 2019
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: GK Inneklima AS
Prosjektleder: Stein Inge Jørgensen

 

I Østerveien 4 skal det bygges avlastningsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Bygget vil bestå av to komplette boligdeler hver med 4 soverom og 2 bad, kjøkken, stuer, vaskerom, garderober etc. Disse er beregnet for planlagte opphold. I tillegg kommer en kriseavlastningsdel med 3 soverom, bad, stue og kjøkken. Det blir også egne rom for dagavlastning ("SFO") og administrasjonsfløy med kontorer, møterom, ansatt-garderober, varelager og plass for skittent sengetøy o.l Det blir egen bod for avfall mm. På uteområdet blir det parkering på nordsiden av bygget, mens det blir opparbeidet hage med lekeområder på de øvrige sidene. Bygget er planlagt for en mulig utvidelse.