Informasjon om foresatt-app

Alle de kommunale barnehagene i Kristiansund bruker Visma Flyt Barnehage sin foresatt-app,
Min Barnehage Foresatt, som kommunikasjonskanal mellom foresatte og barnehagen. 
 

Min Barnehage foresatt-app har foreløpig disse hovedfunksjonene:

 • Skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen.

 • Melde fravær på barnet eller lignende.

 • Se informasjon om barnet i form av bilde, navn og avdeling.

 • Barnehagen kan sende ut beskjeder til en hel avdeling eller hele barnehagen - enveiskommunikasjon.

 • Foresatte kan skrive meldinger til barnehagen og motta meldinger fra barnehagen - toveiskommunikasjon.

 • Dagbok - korte artikler med tekst og bilder fra barnehagen.

 • Samtykker for ditt barn.

 • Soveliste hvor man får frem barnets sovetid for hver dag. 

 

Vi gjør oppmerksom på følgende knyttet til meldingsfunksjonaliteten i appen:

Appen skal ikke benyttes til å formidle sensitiv informasjon!

Bruk appen til korte og konkrete beskjeder, for eksempel "Barnet er syk i dag", uten detaljert informasjon.
Ved behov for å utdype eller diskutere problemstillinger med ansatte i barnehagen må foresatte bruke andre kanaler, som telefonkontakt, mail eller be om et møte med barnehagen.

Alle foresatte som er registrert på barnet har mulighet til å sende og lese meldinger i samtalen med barnehagen.
Det betyr at begge foresatte vil ha tilgang til å lese alle meldinger som skrives i samtalen.
Dette gjelder uavhengig av om barnet bor sammen med en eller begge foresatte - det er kun en samtale på hvert barn. 

 

Hvordan laster du ned appen?

 • Du må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone).
  Appen heter Min Barnehage Foresatt.
 • Første gangen du logger inn i appen må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode.
 • For at appen skal kunne tas i bruk må barnet ha en aktiv plass i barnehagen og du som foresatt må ligge inne med foreldreansvar.
  Dette blir automatisk oppdatert fra Folkeregisteret. 
  Barnehagen må underrettes dersom det forekommer endringer i foreldreansvaret for barnet.