Minoritetsspråklig veileder

Minoritetsspråklig veileder ved Opplæringstjenesten gir bistand og veiledning til barnehagene og deres arbeid med minoritetsspråklige barn.

Hvem kan få hjelp fra minoritetsspråklig veileder?

Private og kommunale barnehager i Kristiansund kan sende henvisning med anmodning om hjelp til sitt arbeid med minoritetsspråklige barn.

Minoritetsspråklig veileder kan bistå med:

Veiledning og kompetanseutvikling på systemnivå for å hjelpe barnehagen til å implementere en interkulturell praksis

 • språkmiljø
 • leke- og læringsmiljø
 • interkulturelle og flerspråklige fagfeltet
 • foreldresamarbeid

Bistå med praktiske tips

 • for lek og læring
 • på temaer knyttet til flerkulturelt arbeid i barnehagen
 • aktuelle problemstillinger for den enkelte barnehage

Bidra med kurs og opplæring for personalet i barnehagen

 • foreldresamarbeid
 • flerspråklig utvikling
 • interkulturell lek
 • kultur og migrasjon

Veilede rundt enkeltbarn i samarbeid med foreldrene

Deltagelse på møter både på dag- og kveldstid.

Hvordan få hjelp?

For å få hjelp må det sendes henvisning til minoritetsspråklig veileder i samarbeid med barnehagen. 
Dette gjøres på et eget skjema som barnehagene har tilgjengelig. 
Ta kontakt med servicetorget dersom du har behov for mer informasjon om tjenesten.

Besøke oss

Dersom du har en avtale med oss, finner du oss på Rådhusbakken 1.