Spesialpedagogisk hjelp og nedsatt funksjonsevne

Her kan du lese mer om hva som menes med nedsatt funksjonsevne og hvordan du kan melde om behov for individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. 

Artikkelliste