Oppsigelse av leieforhold

Dersom du vil flytte ut av din kommunale bolig er det 3 måneders oppsigelsestid. For omsorgsboliger er det 30 dagers oppsigelsestid. Du må levere skriftlig oppsigelse til Servicetorget.

Lever oppsigelse

Klikk her for å si opp din bolig (PDF, 238 kB)


Informasjon om oppsigelse

Ved oppsigelse av leiekontrakten skal skjema oppsigelse av leiekontrakt fylles ut og leveres/sendes til Servicetorget.

Er ikke annet avtalt skal boligen være rengjort, ryddig og i samme stand som ved overtakelsen bortsett fra slitasje som skyldes vanlig bruk over tid, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre.

  • Du må vaske skikkelig og rydde ut alle eiendeler fra leiligheten og boder når du flytter.
  • Du er ansvarlig for eventuelle ødeleggelser eller vannskjøtsel. Du vil få et krav på utførte reparasjoner og arbeid for å sette i stand boligen igjen, hvis boligen ikke er i orden.
  • Ved fraflytting på vinterstid må du la strømmen stå på i oppsigelsestiden.
  • Leiligheten skal være i samme stand som da du flyttet inn.
  • Før du flytter skal boligen befares av Eiendomsdrift. Boligen anses ikke som formelt overlevert før nøkler overleveres under befaring. Befaringen vil ikke bli utført før boenheten er klargjort for befaring. Det vil si vasket og tømt.
  • Om utflytting faller på lørdag eller søndag eller helligdager må utflytting skje innen kl.15:00 siste hverdagen før. Befaring utføres kun på hverdager mellom kl. 0830-1500.

 

Artikkelliste