Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.


Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

På servicetorget

Kontaktopplysninger til høyre på PC og lengst nede i artikkelen på mobil/nettbrett


Sjekk om du kan få bostøtte

Bostøttekalkulatoren.


Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk om bostøtte her


Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.

Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer her

 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. 

Slik klager du på vedtaket

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.


Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte 

Artikkelliste