Startlån


Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.


Hvordan tildeles startlån
 

 • Startlån skal tildeles etter en behovsprøving.
  ​​​​​​​I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
 • Søkeren skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold.
 • ​​​​​​​Søkeren må også ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.
 • Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære finansinstitusjoner.
 • Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.
 • Kommunen kan gi startlån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.
  Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.
 • Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

 

Kristiansund kommune tar imot og behandler søknader om startlån.
 

 • På servicetorget
 • Kontaktopplysninger til høyre på PC og lengst nede i artikkelen på mobil/nettbrett
 • Saksbehandler:  Jorunn Berthelsen


Regelverk


Skjema

 

Øvrige opplysninger finnes på www.husbanken.no

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund