Startlån

Startlån kan hjelpe personer som ikke får lån i vanlig bank til å kjøpe egen bolig

Du kan få startlån til:

Kjøp av bolig

Bygging av bolig

Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen

Tilpasning av bolig dersom du har behov for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne

Utbedring av bolig

 

For å få startlån må du ha langvarige problem med å finansiere bolig.

Samtidig må du ha høy nok inntekt til å betale avdrag og renter på et startlån.

Boligen skal være egnet, nøktern og dekke husstanden sine rimelige boligbehov.

 

Du kan lese mer om startlån og tilskudd på Husbanken sine nettsider

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund