Tilskudd til etablering og tilpasning


Tilskudd til etablering i egen bolig

  • Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Søknaden er økonomisk behovsprøvd. Se linken under for søknad. 

  • Informasjon fra Husbanken

 

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

  • Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Søknaden er økonomisk behovsprøvd. Se linken under for søknad.

  • Informasjon fra Husbanken

 
 
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund