Tilskudd til etablering og tilpasning


Tilskudd til etablering i egen bolig

  • Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Søknaden er økonomisk behovsprøvd. Se lenken under for søknad. 

  • Informasjon fra Husbanken

 

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

  • Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Søknaden er økonomisk behovsprøvd. Se lenken under for søknad.

  • Informasjon fra Husbanken

 
 
 

Artikkelliste