Utleiebolig for flyktninger

Kristiansund kommune har behov for informasjon om du som innbygger har utleiebolig å tilby for flyktninger. Behovet for bolig er for bosetting av flyktninger i vår kommune.

Bystyret har vedtatt å imøtekomme Integrering- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å ta imot 220 flyktninger i 2024.

Prosessen for at boligen din kan leies ut til flyktninger er som følger:

 • Du som huseier registrerer din bolig i dette skjemaet. (skjema.kf.no)
 • Kristiansund kommune ved Nav tar kontakt med deg for å avtale et tidspunkt for en kjapp befaring med tanke på om boligen er i orden anleggsteknisk og brannteknisk.
  • På slutten av befaringen vil du som huseier få muntlig beskjed om boligen er blitt definert grønn (klar til å ta neste steg i prosessen), eller ikke grønn (mangler og utbedringer som må utføres før en eventuell godkjenning)
 • Du som huseier av «Grønn» bolig blir kontaktet igjen av kommunen for å diskutere neste steg i prosessen i forhold bosettingen.

 ​

Viktig info om søknader.

Det er viktig at alle søknader som sendes i sammenheng med flyktningekrisen, blir merket med «Søknad i forbindelse med boliger til flyktningkrisen». Da blir denne søknaden løftet opp fra bunken og saksgangen vil foregå noe raskere.

Spørsmål i forhold til kontraktskriving, tid for innflytning og andre praktiske spørsmål ang bosetningen, blir besvart etter at kommunen har tatt kontakt ETTER første befaring.

Krav til ordentlighet til søknader her er som ved øvrige søknader. Har søknaden mangler, så kan det komme mangelbrev og krav om suppleringer.  

Spørsmål og svar i forbindelse med prosessen.

 • Dersom du som huseier har fått en bekreftet befaringsavtale med kommunen / Nav:
  • Vil det komme folk fra eiendomsdrift, forebyggende Brann og Nav for å ta en rask befaring på boenheten.
 • Om du som huseier ennå ikke er blitt kontaktet av kommunen for befaring etter at boligen er blitt registrert:
  • Kommunen vil ta kontakt med alle som vi mener passer kriteriene til denne bosetningen. Hvis huseier IKKE hører noe fra kommunen de nærmeste ukene fra registreringstidspunkt, så anses boligen som ikke relevant av diverse årsaker. Dette kan være slik som pris, størrelse, mangel på offentlig godkjenning/ brukstillatelse eller ferdigattest eller andre ting.
 • Dersom du som huseier har hatt befaring med kommunen av boenheten, og venter på tilbakemelding om kommunen ønsker å gå til neste steg i prosessen:
  • Hvis boenheten din er blitt definert «grønn» på befaringen, så vil kommunen kontakte huseier den nærmeste tiden for å avtale veien videre. Dette blir gjennomført i løpet av de nærmeste ukene etter første befaring.
  • Hvis boenheten din har fått påpekning på utbedringer av anlegget - teknisk og eller brannteknisk, og ikke har fått godkjenning på befaringen, må du som huseier snarest utbedre og gi tilbakemelding på e-post til oss slik at boenheten kan oppdateres til grønn status.
 • Deg som skal søke og eventuelt har en søknad inne hos Kristiansund kommune i forbindelse med å få bolig godkjent til utleie og som boenhet: