Drikkevann i Kristiansund

Tillegg til audioguide: Utviklingen av drikkevanntilførselen fra Vanndamman til Bolgavatnet og til slutt Storvatnet i korte trekk.

Siden det fortsatt var behov for mer vann, mente Ingeniør C. G. Bäckstrøm man måtte legge en vannledning fra Bolgavatnet i det som den gang var nabokommunen Frei for å løse vannforsyningen. Mange var skeptiske fordi deler av ledningsløpet måtte legges på sjøbunnen, men den 23. september 1912 bevilget kommunen kr 350 000,- til dette arbeidet.

Den 18. juli 1914 strømmet Bolgavatn ut av røret i Mellomdammen. Nå mente man byen hadde vann nok, men under tørkesommeren i 1972 ble Bolgavatnet nesten tømt og nok en vannkrise oppsto.

Man rettet nå blikket mot fastlandet og Storvatnet i Tingvoll kommune. Utfordringen ble Freifjorden med en dybde på 250 meter og et rørstrekk på 8km. Løsningen ble å nytte teknologien fra Nordsjøen hvor man hadde lagt rør ned til 100 meter.

Pionerprosjektet ble ferdigstilt i 1979, og rørene leder vannet fra Storvatnet til to store basseng sprengt ut inne i Kvernberget. Disse rommer et normalt døgnforbruk av vann til byen. Det yngste trykkbassenget i Vanndamman har langt mindre kapasitet enn bassengene i Kvernberget, men er fortsatt med i vannforsyningen.