Festiviteten 100 år!

Festiviteten åpnet i 1914 som det flotteste konserthus utenom Oslo og Bergen. Her kan du lese Festivitetens historie, skrevet Helge Hegerberg til 100-års jubileet i 2014.

Dokument i pdf-format: Festiviteten historie av Helge Hegerberg (PDF, 3 MB)