Om interiøret i Kirkelandet kirke

Tillegg til audioguide: 

Når man åpner dørene til kirken, kommer man først inn i våpenhuset hvor en dør går til dåpssakristiet med oppgang til galleriet. Korset og den høye alterveggen er begge utformet av kunstneren Gunnar S. Gundersenn. Veggen består av 345 gjennomfargede glassfelt med mørke jordtoner nederst og gradvis lysere toner oppover mot himmelen.

Korområdet er som et stort podium, og på grunn av veggene og takets utforming, får man en følelse av å gå i motbakke mot alteret. 6 kobberlysestaker på hver av korets sidevegger symboliserer de 12 apostlene.
Korveggen på hele 30m dannes av søyler som utgjør en del av den bærende konstruksjonen. Ut fra disse søylene, 12 meter over korgulvet, går de store dragerne som bærer taket.

Mellom strekkdragerne over koret er det satt inn glassfelt som fører dagslys til øvre del av glassutsmykningen og videre ned mellom dragerne til koret. Hele kirkens bakvegg mot sør er laget som en sjalusivegg i glass, kobber og betong og slipper lyset diskret inn i kirkerommet. Sett mot inngangen, har man menighetssalen til venstre.

På galleriet står et originalt Jørgensenorgel - et mekanisk orgel med hele 31 stemmer og 2 260 piper. Kirken har ikke egne klokker, men elektronisk klokkespill.

Mot vestveggen til høyre er et lite bønnerom. Her står en høy lysestake av tung stein. Den skal være en botsgave fra tyske ungdommer for bombingen av den gamle kirken under krigen.

Kirken er bygd som arbeidskirke, med lokaler og kontorer i underetasjen og sidebygget mot øst. Den er bygget for 900 sitteplasser, men har i dag ca. 600 seter.  Aktiviteten er stor, stort sett alle dager i uken.

Kirken er listeført hos Riksantikvaren.

På digitalt museum kan du også lese litt om den forrige kirka på Kirkelandet, som stod lengre ned i parken på Lyshaugen - det vi i dag kaller for "Kirketomta".