"Overskridelse" - eller jakten på talismanens hemmelighet

Essay av Reinhold Ziegler

"Mennesket blir gjerne definert som et selvbevisst vesen. Hvem er jeg? - er det grunnleggende spørsmål vi alle stiller oss. Selv har jeg jobbet med dette spørsmålet fra mange ulike innfallsvinkler de siste 15 årene. Særlig har det handlet om å undersøke hva bevissthet er. Svaret er kanskje ikke helt opplagt, selv om de fleste er enige om at vi har bevissthet. Også vitenskapen er enig i det - samtidig som den innrømmer å ikke ha noen eksakt forståelse av hva det er. Det gjør ikke saken enklere at det finnes mange ulike bevissthetstilstander. Alle opplever daglig veksling mellom våken tilstand, søvn og drømmetilstand. Mange opplever fra tid til annen forandret bevissthet gjennom rus, ekstase eller mentale forstyrrelser. Psykologer snakker ofte om det underbevisste. Og det finnes mennesker som beretter om høyere bevissthet."

Les hele essayet i pdf-vedlegget. 

Transgression, essay av Reinhold Ziegler (PDF, 272 kB)

Plakatbilde med kunstverket The Origin Series av Reinhold Ziegler - Klikk for stort bildeThe Origin Series av Reinhold Ziegler Kristiansund kommune