Ungdomsrådet i Kristiansund

Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta interessene til ungdom i hele Kristiansund kommune. Vi har representanter inn i alle politiske utvalg i Kristiansund kommune, og er nå godt i gang med arbeidet for inneværende skoleår.

Hva gjør vi? 

Rådet består av en flott gjeng med engasjerte ungdommer, og dette er noen av oppgavene våre:

 • Ivareta barn og unges interesser og tale de unges sak, spesielt i saker som angår deres oppvekstvilkår i Kristiansund.
 • Medvirke til opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter, og gjennom dette skape økt samfunnsengasjement og interesse for lokaldemokratiet.
 • Være et aktivitetsskapende og samarbeidende organ for ungdom.
 • Være en høringsinstans i saker som angår ungdom i Kristiansund.
 • Synliggjøre ungdomsrådets arbeid for ungdom i Kristiansund

Hvem er vi? 

Disse sitter i ungdomsrådet i Kristiansund i 2023-2024 (valgt i bystyret 19.10.2023):

Valgt for et år: (gjenvalg)

 • Mads Ødegård Harstad
 • Nicklas Skogås
 • Torkil Hyldbakk
 • Ane-Viktoria Skogli Olsen
 • Magnus Ormbostad Birgirsson
 • Maria Bjørnvik- Lopez

 

Valgt for to år: (nyvalg)

 • Adea Kjønnøy
 • Marius Ringstad
 • Sofia Bjørnvik Lopez
 • Simen Alsvik
 • Ida Fjerstad
 • Sara Othelie Helgheim Swan
 • Celise Stolsmo

For å vite mer om hva et ungdomsråd er og hvordan man kan jobbe, kan du lære mer ved å trykke her. E-ung.no

Kontakt og informasjon: 

Vil du følge med på noe av det vi driver med i løpet av året, kan du følge oss både på Instagram!

Dersom du vil ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en epost her.