Fagott

Fagott er et treblåseinstrument som gir en dyp tone. En spiller på fagotten med et dobbelt rørblad. Ulike toner blir til ved at en åpner eller tetter fingerhull og klaffer. Fagotten er et ganske stort instrument, ca 1,3 meter høyt. Det har stort toneomfang, 3,5 oktaver. I undervisningen av barn kan man bruke en fagottino, en liten fagott, som er stemt en kvart, kvint eller oktav høyere enn en vanlig fagott.

Du kan lese mer her.

Se video med vår lærer Wojciech Ulatowski: