Trombone

Trombonen brukes i korps, symfoniorkestre og ikke minst i jazz-, pop og rock. Den vanlige trombonen har et rør som er ca 2,7 meter langt til sammen, og det finnes mye flott solomateriale for dette instrumentet innen alle sjangre. Instrumentet er stemt i Bb.

Trombonen inngår i messingfamilien. Du kan lese mer her.

Se video: